Extinderea cu încă o hală de producție a unei firme producătoare de ferestre și uși din tâmplărie PVC pe str. Calea Sântandrei, dar și construirea unui aparthotel pe str. Evreilor Deportați sunt câteva dintre proiectele discutate în cadrul Comisiei municipale de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT) din data de 27 mai.

În cadrul şedinţei CMUAT de săptămâna trecută, coordonată de viceprimarul Marcel Dragoș, au fost analizate în total 67 de proiecte.

„Oradea este în ultimii ani un oraș în continuă transformare. Astfel, spații vechi sau neutilizate până acum se transformă cu ajutorul investitorilor în zone regenerate urban, astfel de investiții aducând plusvaloare mediului economic și comunității noastre”, a precizat viceprimarul Marcel Dragoș.

 

Hală de producție Optimedia

Firma Optimedia a solicitat aviz Arhitect Șef pentru construirea a încă unei hale de producție în incinta sediului de pe Calea Sântandreiului, nr. 38.

„Aceasta se va realiza în partea de vest a incintei firmei, pe un teren identificat cu numărul cadastral 215.657 și va avea o suprafață construită de 3100 mp. Regimul de înălțime al construcției va fi parter, aceasta urmând să fie realizată din structură de beton prefabricat. De menționat că incinta firmei Optimedia a fost studiată prin PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 496/2019, iar propunerea prezentată se integrează în reglementările PUZ-ului”, precizează Primăria Oradea.

Proiectul a primit aviz favorabil.

Aparthotel pe strada Evreilor Deportați

Pe de altă parte, firma Statera AS a solicitat aviz Arhitect Șef pentru extinderea, etajarea, reabilitarea unei clădiri existente și schimbarea destinației acesteia din locuință în aparthotel, pe str. Evreilor Deportați, nr. 99.

Astfel, clădirea cu o valoare ambientală modestă, dar situată într-o zonă cu parcelar valoros din punct de vedere al evoluției urbane, urmează să fie extinsă, urmând ca aici să fie ridicată o construcție modernă, dotată cu toate facilitățile actuale.

„Având în vedere că vorbim de o clădire situată în perimetrul centrului istoric, comisia a solicitat avizul Direcției Județene de Cultură, recomandându-se studierea în profunzime a detaliilor necesare realizării obiectivului. Astfel, urmează să se revină cu detaliile fațadelor la faza de autorizare”, a precizat Radu Fortiș, arhitectul-șef al orașului.

Prin proiect se propune amenajarea a 9 apartamente destinate închirierii și amenajarea a 3 locuri de parcare în incinta imobilului.

Regimul de înălțime existent al construcției este S+P+E, iar regimul propus prin extindere este Subsol parțial +P + 2 Etaje + Mansardă. Astfel, suprafața utilă propusă este de 333 mp, iar cea desfășurată de 557 mp.