În ședința Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din 11 noiembrie, au fost analizate 62 de lucrări, din care 32 în comisia mare CMUAT și 30 în subcomisia operativă. Printre ele, construirea căminelor studențești în incinta Universității din Oradea și extinderea corpului A1 din Staționarul 1 al Spitalului Județean.

Primăria municipiului Oradea a solicitat aviz arhitectului-șef pentru construirea de cămine studențești în incinta Universității Oradea, în conformitate cu Planul Urbanistic de Detaliu. Solicitarea se referă la două corpuri de clădire, C1 și C2, care vor dispune în total de 234 de camere, respectiv 464 de locuri de cazare, din care 4 locuri pentru persoanele cu dizabilități. Conform Planului Urbanistic Zonal, într-o etapă ulterioară mai este prevăzut un corp de clădire C3.

„Parte din aceste proiecte vin în întâmpinarea nevoilor de cazare a studenților. Dorim să le creăm condiții de cazare cât mai moderne și atractive. În acest sens se vor realiza sute de locuri de cazare în campusul Universității, fapt ce va conta cu siguranță în alegerea Oradiei ca oraș în care să-și deruleze studiile superioare”, a precizat Arina Moș, viceprimarul municipiului Oradea.

Spațiu angio-CT și locuințe

Spitalul Județean de Urgență Oradea a solicitat aviz arhitectului-șef pentru extinderea corpului A1 din Staționarul 1 cu un corp de clădire cu regim de înălțime parter, în vederea amenajării unui spațiu angio-CT. Acesta va fi dotat cu aparatură angio-CT, vestiare și grupuri sanitare separate pe secție. Necesitatea vine din reorganizarea funcțională în urma extinderii spitalului cu un corp nou de clădire care este în construcție.

O persoană fizică a solicitat aviz arhitectului-șef pentru parcelare teren pentru locuințe cu regim mic de înălțime, pe strada Jiului din Oradea. Astfel, se propune parcelarea terenurilor existente în 15 loturi, din care 12 destinate locuirii, unul destinat drumului privat și două destinate lărgirii profilelor stradale existente. În urma variantelor propuse, comisia de urbanism a recomandat mobilarea parcelei în așa fel încât trei dintre parcele să asigure un front construit către strada din estul amplasamentului, urmând ca restul de 7 loturi rezultate, alături de un lot existent, să fie deservite de o stradă privată interioară, cu acces din strada Jiului.