Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu va fi reabilitată energetic, investiția realizându-se prin Planul Național de Redresare și Reziliență  (PNRR).

Comisiei municipale de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT) i s-a solicitat aviz Arhitect Șef pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala gimnazială Nicolae Bălcescu”.

„Efectele pozitive ale acestei investiții se vor reflecta în reducerea substanțială a consumului de energie primară, în înfățișarea modernă pe care o va căpăta unitatea de învățământ și, cel mai important, în climatul plăcut pe care îl vor resimți elevii care învață aici, acesta fiind cel mai important rezultat al reabilitării termice. Până în prezent, clădirea situată pe str. Erou Marius Cosma nr. 8 nu a beneficiat de lucrări de reabilitare termică, constatându-se deteriorarea accentuată a fațadelor, infiltrații de apă și pierderi de căldură datorită neetanșeității clădirii”, a explicat viceprimarul Arina Moș.

De menționat că DALI (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) a fost finalizată deja de către proiectant, iar proiectul tehnic se află în curs de elaborare. 

În urma procesului de reabilitare termică se propune și o nouă abordare cromatică a fațadei, printr-un joc diferențiat de culori. Clădirea are un regim de înălțime P+2E și o suprafață la sol a corpului reabilitat de 1.178 mp, aria construită desfășurată a acestuia fiind de 3.421 mp.

Prin proiectul de eficientizare energetică se propun mai multe tipuri de lucrări: reabilitarea clădirii prin aplicarea unor măsuri de termoizolație ecologică, schimbarea tâmplăriilor interioare și exterioare, reparații la acoperișul șarpantă, reabilitarea completă a instalațiilor sanitare/termice/electrice, realizarea unei termoizolații la soclu, instalarea sistemelor de ventilație, montarea de panouri fotovoltaice, realizarea unui sistem de încălzire în pardoseală etc.