Municipalitatea orădeană va achiziţiona, în perioada următoare, 275 de insule supraterane încasetate, cu câte 5 containere pentru toate fracțiile. Finanţarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Insulele ecologice supraterane reprezintă soluția „pentru atingerea țintelor de reciclare prevăzute de legislația europeană în vigoare și pentru a crește gradul de colectare selectivă a deșeurilor”.

Primăria Oradea a anunţat că a fost acceptată finanțarea proiectului „Dezvoltare, modernizare și completare a sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul municipiului Oradea” prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin acest proiect, municipiul Oradea a optat pentru 275 de insule ecologice supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1,1 mc pentru toate fracțiile - biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Insulele vor fi așezate pe amplasamente gata pregătite pentru instalare și fiecare insulă va deservi la minimum 200 de locuitori, cu acces asigurat pe bază de cartelă electronică.

„Noile containere vor fi amplasate în toate cartierele din oraș și vor fi protejate anti-vandalism, precum și împotriva accesului neautorizat, fiind dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate. Proiectul va contribui la atingerea țintei de creștere a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate până în anul 2025, recomandat de U.E. Investiția conduce la dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea de colectare separată față de cea existentă în prezent pentru reutilizarea și valorificarea deșeurilor”, precizează Primăria Oradea.

La nivelul municipiului Oradea, serviciul de salubrizare cuprinde 945 de puncte de colectare din care:  823 de incinte tip țarcuri metalice, 98 de incinte tip dulapuri, 11 platforme modulare pentru colectare selectivă (3 fracții) și 13 incinte subterane.

Proiectul a fost depus de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, valoarea lui fiind de 19.412.063,75 lei cu TVA, iar contribuția  municipalității este de 5.883.438,75 lei cu TVA.