În cursul zilei de duminică, 26 mai, Primăria Oradea, prin Direcția de Management Proiecte Internaționale, a depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional proiectul amenajării Grădinii Urbane Nufărul și al grădinii termale Ioșia.

„Amenajarea grădinii urbane Nufărul pornește de la dorința de a oferi locuitorilor și vizitatorilor municipiului Oradea o zonă de petrecere a timpului atât în aer liber, cât și în cadrul unor spații interioare. Investiția presupune construcția unei sere, a unui turn și a unei pasarele pietonale, amplasate într-un spațiu verde dinamic, unde elementele minerale alături de conceptul de vegetație creează un cadru propice promenadei, jocului și interacționării între membrii comunității. De asemenea, proiectul urmărește amenajarea și punerea în valoare a amplasamentului cuprins între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov, prin îmbogățirea funcțională și transformarea acestuia într-o zonă atractivă pentru toți locuitorii orașului”, precizează Primăria Oradea.

Sera, turnul și pasarela

Conform proiectelor municipalității, sera va fi o construcție cu structură metalică, cu două nivele (P+1), care alătură spațiului principal, al serei, spații cu diverse destinații – zona dedicată personalului Universității din Oradea, bistro, grupuri sanitare și spații tehnice.

Construcția va avea trei zone de acces, care se realizează la nivelul parterului din circulațiile grădinii urbane. Parterul va fi împărțit în trei zone principale: sera; zona pentru personalul universității (sală de curs/sală multifuncțională și laborator); zona spațiilor pentru personal (vestiar, grup sanitar), grupurilor sanitare și spațiului tehnic. De asemenea, etajul va fi împărțit în trei zone principale: sera; spații administrative, bistro și grupurile sanitare.

De asemenea, se propune realizarea unei pasarele pietonale suspendate care să traverseze grădina urbană. Pasarela este o circulație pietonală suspendată, care poate fi accesată prin trei scări care pornesc din cadrul amenajării grădinii urbane. Suplimentar, pe pasarelă se poate ajunge prin intermediul turnului.

Turnul propus poate fi accesat din grădina urbană și de pe pasarela suspendată care traversează grădina, în zona unde aceste două construcții se întâlnesc.

Turnul prezintă o casă a scării situată central. Accesul se poate realiza pe această scară sau de la nivelul pasarelei, care ajunge în dreptul primului nivel.

Pasarela va fi realizată pe structură metalică și va fi formată din trei segmente. Turnul va fi o construcție pe structura metalică cu trei nivele (P+2), deschisă și acoperită.

Grădina Nufărul

Realizarea Grădinii urbane presupune amenajarea spațiului exterior adiacent cu alei, zone verzi și diverse elemente de peisagistică. Se propune dotarea cu mobilier urban de diferite tipuri – bănci, mese, rasteluri de biciclete, hamace, grătare decorative pentru arbori, coșuri de gunoi, cișmele, panouri informative, sistem de orientare etc.

În cadrul investiției se vor realiza și lucrări de infrastructură care presupun drumuri și căi de acces atât pentru pietoni, cât și pentru vehicule. De asemenea, se vor crea și 30 de locuri de parcare.

Pe de altă parte, se dorește folosirea unui număr ridicat de arbori în amenajare, iar toate speciile introduse vor fi autohtone pentru a asigura o bună acomodare la microclimatul local și o stare fitosanitară bună.

„Ca element de noutate, se va utiliza apa geotermală pentru încălzirea serei, iar parte a acoperișului serei va fi acoperiș verde de tip intensiv. Acest tip de acoperiș verde preia o parte din apele pluviale, urmând ca o cantitate mai mică să ajungă în rețeaua publică. Acoperișul verde intensiv ajută la purificarea aerului și reducerea temperaturii ambiante, ceea ce reduce consumul de energie al construcției”, menţionează municipalitatea orădeană.

Conform indicatorilor tehnico-economici, valoarea totală a investiției este de  123.594.195,97 lei inclusiv TVA, iar durata de execuție a lucrărilor de construcție este de 24 luni.