Primăria Oradea continuă modernizarea grădinițelor orădene. În urma votului de vineri al consilierilor locali, Grădinița nr. 54 va fi reabilitată, iar Grădinița nr. 5 va fi modernizată și eficientizată energetic.

 

În acest scop, în cadrul ședinței Consiliului Local din 24 mai, a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici la faza P.T. + D.D.E., necesari realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 54”, proiect care urmează să fie depus spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte PRNV/2023/621.A/1 prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 - Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii - educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe). Clădirea Grădiniței nr. 54 se află pe str. Aluminei, nr. 100A, în cartierul Rogerius. Clădirea a fost construită în anul 1978 și are 2 accesuri în incintă și 3 ieșiri în curte. În prezent, grădinița dispune de: 12 săli de grupă; grupuri sanitare; vestiare; săli de mese, bucătărie și bloc alimentar, magazie, sală de materiale didactice; birouri; spălătorie; cabinet medical, toate dotate cu mobilier vechi/uzat; curtea este dotată cu aparate de joacă, parte dintre acestea fiind deteriorate. Prin proiectul de reabilitare se propune ca spațiile imobilului vizat să se transforme în spații moderne, curate și multifuncționale, iar exteriorul degradat să fie curățat, reabilitat. La parter se propun următoarele reamenajări funcționale: grupurile sanitare pentru copii și personal, grupul sanitar din cadrul cabinetului medical, blocul alimentar, care include bucătărie caldă, rece, depozitele, spălătorul de vase, vesela, vestiarul personalului de la bucătărie. Tot la parter se vor construi 3 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, cele existente nefiind executate conform normativelor. De asemenea, la realizarea instalației electrice se va prevedea montarea becurilor economice tip LED în locul celor incandescente. Se va implementa un sistem de management energetic, de tip Building Energy Management System (BEMS), având ca scop îmbunătățirea confortului interior, prin monitorizarea și controlul consumurilor de energie. Corpurile de iluminat din spațiile comune vor fi prevăzute și cu senzori de prezență și de lumină. Se propune achiziția și montajul unui sistem de panouri fotovoltaice off grid pentru autoconsum, care să poată stoca energia produsă în surplus în perioada însorită și să asigure un aport de minim 30% din consumul direct de energie electrică. Valoarea totală a investiției este de 18.301.436,19 lei fără TVA, iar durata de execuție este de 12 luni. Tot în cadrul ședinței Consiliului Local, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru realizarea modernizării și creșterii eficienței energetice a Grădiniței nr. 5 de pe str. Călimăneștilor nr. 10. Această investiție urmează să fie depusă spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte PRNV/2023/621.A/1 prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 - Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii - educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe). Clădirea Grădiniței nr. 5 a fost construită în anul 1981 și își desfășoară activitatea într-un singur corp de clădire. În cadrul lucrărilor de eficientizare energetică se propun atât lucrări exterioare cât și interioare. De asemenea, se propune achiziția și montajul unui sistem de panouri fotovoltaice și instalarea unui sistem de control activ care vizează economia de energie de tipul BEMS. Valoarea totală a investiției este de 4.969.584,84 lei fără TVA, iar durata de execuție a lucrării este de 14 luni.