Construcţia creşei şi grădiniţiei din Parcul Industrial de pe Calea Borşului avansează, în prezent, constructorul executând lucrări de cofrare în vederea turnării plăcii din beton peste parter.

Contractul privind serviciile de proiectare și execuție de lucrări pentru construirea creșei și grădiniței din Parcul Industrial I Oradea, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară, a fost semnat la sfârşitul anului trecut de către municipalitatea orădeană şi asocierea formată din Drum Asfalt - lider de asociere (90%), Trameco - asociat (8,36%) și Novartis - asociat (1,64%). Prețul contractului este de 5.017.483,09 lei fără TVA. Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Grădinița va fi construită pe str. General Gheorghe Mărdărescu nr. 12, termenul de execuție prevăzut în contract fiind de 24 luni.

Lucrările de construcție la creșa și grădinița nouă din Parcul Industrial nr. 1 Oradea au început la data de 3 iunie 2019 şi au constat în: execuția săpăturii generale până la cota de - 3,80 m pentru realizarea fundațiilor; îmbunătățirea terenului de fundare cu o pernă de balast compactat în straturi succesive de 30 cm grosime până la cota - 2,00 m; cofrarea, armarea și turnarea betonului în fundații; turnarea plăcii de beton de la parter; realizarea stâlpilor și a zidăriei la parter.

În prezent, constructorul execută lucrări de cofrare în vederea turnării plăcii din beton peste parter.

Imobilul va avea un regim de înălțime de P+1E, cu funcțiunile separate atât pe niveluri, cât și în cadrul creșei și grădiniței, prin asigurarea accesului separat și a spațiilor conexe dedicate (cabinet medical, izolator). Creșa își va desfășura activitatea pe jumătatea suprafeței parterului, iar grădinița se va întinde la parter și etaj.

„Spațiile dedicate zonei administrative și de birouri sunt grupate și poziţionate astfel încât să faciliteze accesul personalului la sălile de grupă și la spațiile de joacă exterioare. Prin această investiție se vor asigura și dotările și echipamentele pentru spațiile interioare și exterioare necesare desfășurării activității: măsuțe, scaune, dulăpioare, pătuțuri, rafturi, băncuțe, mese de înfășat, echipamente de joacă, mobilier pentru personal. Capacitatea noii construcții va fi de 120 copii, din care 40 locuri sunt pentru învățământul antepreșcolar și 80 pentru învățământul preșcolar”, precizează Primăria Oradea.