Legea prin care investitorii imobiliari sunt obligați să realizeze rețelele edilitare înaintea emiterii autorizației de construire pentru clădire a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, legea mărește amenda maximă pentru nerespectarea recepției construcției, la 100.000 de lei.

Actul normativ modifică articolul 22, litera b) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții astfel: „obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire și acordului/autorizației administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor".

Potrivit expunerii de motive, modificarea are în vedere ca „investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii au obligația de a realiza rețele edilitare aferente anterior emiterii autorizației de construire".

Totodată, legea prevede ca recepția lucrărilor de construire să fie făcută odată cu recepția lucrărilor de branșament la rețeaua de utilități publice.

Litera f) a articolului 22 se modifică astfel: „efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizația de construire, numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuințe individuale și colective, construcțiilor de utilitate publică și căilor de acces".

De asemenea, litera i) se modifică prin această lege: „predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții".

Plafonul de amendă pentru încălcarea reglementărilor privind calitatea în construcții se mărește și penalităților vor fi de minimum 1.000 de lei și de maximum 100.000 lei. Forma anterioară a legii prevedea amenzi cuprinse între 20.000 de lei și 40.000 de lei.

Execuția lucrărilor de branșare la utilitățile publice se va face în baza contractelor de execuție încheiate cu constructorii atestați și se va realiza în termenele prevzăute în contractul de racordare, potrivit expunerii de motive din lege.

Actul normativ promulgat modifică și legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

„Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branșarea la rețelele tehnico-edilitare existente în zonă, acordul/autorizația administratorului drumului se emite de autoritățile competente în numele operatorilor de rețele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea. Autorizațiile de construire pentru imobil și acordul/autorizația administratorului drumului pentru instalațiile de racordare la utilități se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizații al/a administratorului drumului pentru realizarea instalației de racordare la una din utilități nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru imobil și alte utilități”, conform unui nou alineat introdus.

Inițiatorii motivează demersul de reglementare prin faptul că imobilele construite necprespunzător au pus în pericol viața oamenilor.

„Cererea tot mai mare de locuințe noi, precum și lacunele legislative permit dezvoltatorilor să introducă în piața imobiliară spații cu destinația de locuințe, la standarde necorespunzătoare privind echiparea cu utilități, care să corespundă condițiile și exigențelor de calitate a vieții, punând chiar în pericol siguranța și viața locatarilor", conform expunerii de motive.