În cadrul ședinței Consiliului Local de ieri, 31 iulie, consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv coridorul de expropriere pentru parcarea supraterană de pe strada Iosif Vulcan.

Municipalitatea orădeană consideră că realizarea parcării supraterane de pe strada Iosif Vulcan va rezolva problema cauzată de modificarea configurației circulației din piețele centrale ale orașului (Piața Unirii și Piața Ferdinand), pietonalizarea parțială a străzii Aurel Lazăr, între intersecția cu str. Republicii și intersecția cu str. Andrei  Șaguna, scoaterea parcărilor de pe carosabilul și trotuarele arterelor adiacente zonei Pieței Ferdinand, cât și de adoptarea altor măsuri de descongestionare a traficului din zona centrului istoric. „Această investiție este foarte importantă pentru administrația locală deoarece, prin realizarea ei, va rezolva problema locurilor de parcare în zona centrală prin construcția unei noi parcări supraterane între strada Aurel Lazăr și strada Iosif Vulcan, parcare care va avea 147 de locuri”, susţine Primăria Oradea.

Construcţia va fi ridicată pe un teren din curtea interioară delimitată de str. Iosif Vulcan nr. 12 - 14 și str. Aurel Lazăr nr. 5 - 9, „teren aflat într-un procent important în proprietate publică a Municipiului Oradea (2.965 mp), respectiv 1.214 mp în proprietatea privată a unor persoane fizice și juridice”.

Conform soluției propuse, clădirea parcării va avea regimul de înălțime D+P+3E. Accesul auto și pietonal în clădire se va realiza prin partea sudică dinspre str. Iosif Vulcan, care are o lățime de 7 m. Totodată, au fost prevăzute și două accese secundare pietonale utilizate și pe post de ieșire de evacuare în caz de incendiu - unul pe latura nordică, iar al doilea, opus, în sud. În dreptul accesului principal este propusă amplasarea încăperii personalului de unde se supraveghează intrarea și ieșirea din parcare, fiind, totodată, locul de unde se administrează întregul ansamblu. Adiacent acestuia este prevăzut un grup sanitar pentru personal. La parter se află grupurile sanitare pentru participanții la trafic. Etajele parțiale sunt legate între ele prin case de scară și lifturi bordate cu diafragme din beton armat. În cadrul parcării sunt prevăzute 147 de locuri de parcare, dintre care 6 sunt destinate utilizării de către persoane cu handicap. Pe lângă locurile de parcare auto mai sunt prevăzute și spații pentru biciclete și motociclete. Valoarea totală a investiţiei este de 13,54 milioane lei fără TVA, iar durata de execuție a obiectivului este preconizată la 12 luni.