Municipalitatea orădeană a anunţat că pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului Intelectualilor a fost depusă o singură ofertă.

„Miercuri, 4 mai, a fost termenul de depunere a ofertelor pentru achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasarelă hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din Municipiul Oradea”, valoare estimată 3.983.378,56 lei fără TVA. A fost depusă o ofertă de către asocierea formată din Freyrom SA - lider de asociere și Procons Group - asociat, avându-l subcontractant pe SC Ritmoteh SRL, care va fi evaluată în perioada următoare”, menţionează Primăria Oradea.

Podul pietonal are o istorie de peste 150 de ani, fiind situat într-una din cele mai frumoase zone centrale ale orașului, de unde trecătorul poate admira atât peisajul natural al malului Crișului Repede cât și frumoasa arhitectură a mai multor clădiri de patrimoniu. În 1910, podul de lemn care asigura traversarea Crişului, numit „Podul Paralelor”, a fost înlocuit cu un pod metalic. În locul acestuia a fost construit în 1974 actualul pod hobanat, unul dintre cele mai vechi de acest tip din țară.

Pasarela hobanată are o lungime de totală de 85,85 m și două deschideri de 63,75 m și 22,10 m. Lățimea pasarelei pietonale este de 3,75 m, fiind alcătuită din traseul pietonal propriu-zis și două lise de parapet. Suprafața totală ocupată de pod cu amenajările conexe (rampe de acces, scări de acces) este de aproximativ 700 mp.

Proiectul presupune intervenții pe mai multe categorii de lucrări. Astfel, se propune reabilitarea racordării cu terasamentele, realizate cu ajutorul zidurilor de sprijin. Scările de acces pe pod, de pe malul stâng, vor fi reabilitate la nivelul mâinii curente (prin șlefuire, polizare și vopsire a elementelor metalice cu vopsele speciale pentru oțel), iar treptele vor fi placate cu pavaj din plăci de granit.

Parapetul pietonal va avea o mână curentă din bronz și elemente decorative din oțel de formă hexagonală. La nivelul rampelor de acces, vor fi reabilitate elementele arhitecturale de capăt. Stratul de uzură se va realiza din piatră cubică 80x80x80 mm. Totodată, se va recondiționa și proteja anticoroziv parapetul metalic. La nivelul căii de pod, stratul de uzură va fi realizat din plăci de granit fiamate de 2 cm.

În cadrul conceptului de iluminat se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED.