Printre proiectele dezbătute săptămâna trecută de Comisia Municipală de Urbanism se numără cel privind creșterea eficienței energetice și reabilitarea unei clădiri publice situate pe str. Patrioților, nr. 2.

CMUAT a aprobat documentația necesară la faza DTAC (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) pentru reabilitarea termică și reamenajarea spațiilor interioare aferente clădiri publice situate pe str. Patrioților, nr. 2.

Imobilul este situat pe un teren aflat în domeniul privat al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor, dreptul de folosință revenind Asociației Agenția de Management al Destinației Bihor, în baza unui contract de comodat.

Amplasamentul investiției „Creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și reamenajarea spațiilor interioare cu birouri și camere de închiriere în regim hotelier la imobilul de pe str. Patrioților, nr. 2” se regăsește în interiorul zonei protejate „Ansamblului urban Centrul istoric Oradea”, funcțiunea imobilului fiind de clădire publică.

La parterul clădirii își desfășoară activitatea centrul de informare turistică cu zona de relații cu publicul, cu zonă de grupuri sanitare, depozit, birouri, două accese la nivelurile superioare și alte spații. La mezanin se găsește o sală de protocol, vestiare cu grupuri sanitare, depozite, holuri, acces scară, alte spații anexe.

La etaj există o sală mare în care își desfășoară activitatea Agenția de Management al Destinației Bihor, șapte camere cu grupuri sanitare, birou, holuri, grupuri sanitare.

Suprafața desfășurată a clădirii este de 1.265 mp.

Astfel, la fațada secundară și cea laterală se va realiza un termosistem cu plăci de vată bazaltică, iar în zona fațadei principale s-a ales soluția realizării termoizolației pe interior, pentru a proteja elementele de arhitectură.

Lucrările de eficiență energetică și construcție vor cuprinde: reabilitare acoperiș; realizarea izolației termice a anvelopei clădirii; tâmplăriile exterioare cu geam triplu stratificat; izolarea etanșă a ferestrelor, ușilor căilor de evacuare și a echipamentelor electrice care trec prin întreaga grosime a peretelui; sistem de iluminat cu led cu comandă digitală și soft de management; sistem de circulare a aerului cu recuperare de căldură; automatizare integrată pentru toate tipurile de utilități (încălzire, iluminat, ventilație, sistem de răcire, etc); instalație de stingere a incendiului și instalație de semnalizare incendiu; reabilitare grupuri sanitare existente; reabilitarea încăperilor cu funcțiuni de cazare.

„Proiectul de creștere a eficienței energetice și de reabilitare a clădirii publice de pe str. Patrioților va aduce cu siguranță plus-valoare prin lucrările de conservare, modernizare și creștere a performanței energetice care vor  fi executate aici”, a precizat viceprimarul Arina Moș.