Admiterea la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea începe anul acesta pe 5 iulie, odată cu debutul perioadei de înscriere a candidaților. Rezultatele vor fi afișate pe 3 august.

Perioada de înscriere este între 5 și 21 iulie 2021. Depunerea dosarelor se face online, la studinfo.uoradea.ro, admitere.

Susținerea probelor de concurs va avea loc pe 27 și 28 iulie,  examenul fiind unul de tip test grilă. Afișarea rezultatelor este programată pentru 29 iulie 2021.

În zilele de 30 și 31 iulie, candidații declarați admiși trebuie să își confirme înscrierea pentru programul de studiu ales.

Pe 2 august 2021 urmează să aibă loc o a doua sesiune de confirmare a înscrierii viitorilor studenți, pentru locurile rămase neocupate la sesiunea anterioară. Acei candidați care nu își vor confirma înscrierea în termenul prevăzut, conform calendarului de admitere, pierd locul obținut prin concurs.

În data de 3 august, la sediul Facultății de Medicină și Farmacie, din Parcul 1 Decembrie, nr. 10, vor fi afișate rezultatele finale ale concursului de admitere.

Taxele de admitere sunt de 150 de lei taxa de înscriere, 150 de lei taxa de contestație și 100 de lei taxa de înmatriculare.

Pentru candidații cu studii anterioare efectuate în străinătate se percepe o taxă de procesare a dosarului de 150 euro.

Candidații care vor să se înscrie trebuie să depună un dosar care să cuprindă diploma de bacalaureat sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2021, adeverință eliberată de către instituția de invățământ (în aceleași condiții ca și diploma de bacalaureat), certificatul de naștere în copie simplă, certificatul de căsătorie în copie simplă dacă este cazul, adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, două fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul inscrierii la facultățile care susțin examen de admitere cu probe de concurs, carte de identitate (original pentru conformitate) și copie, chitanță sau ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

Detalii mai multe se găsesc pe fmf.uoradea.ro.