Anul şcolar 2019-2020 a debutat luni şi pentru deţinuţii instituţionalizaţi în Penitenciarul Oradea, cuprinşi în programul de şcolarizare ca urmare a protocolului de colaborare încheiat cu Inspectoratul Şcolar. 

Inspectoratul Şcolar Bihor împreună cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Oradea şi Liceul Tehnologic Special nr.1 Oradea vor asigura pe parcursul anului instruirea şcolară de nivel primar, gimnazial şi liceal pentru 47 de deţinuţi - 21 deținuți în cadrul ciclului primar, 14 deținuți în ciclul gimnazial, iar la nivel liceal au fost cuprinși 12 deținuți în clasele a X-a și a XII-a. La festivitatea de deschidere a noului an şcolar au participat directorii din echipa de management a Penitenciarului Oradea, cadre didactice ale Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Orizont” și ale Liceului Tehnologic Special nr.1 Oradea, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul penitenciarului, precum și specialişti din cadrul serviciilor de educaţie şi asistenţă psiho-socială ale instituţiei. Festivitatea a debutat cu o slujbă oficiată de Dan Lele - preot voluntar în  penitenciarul orădean, după care directorul adjunct educație și asistență psiho-socială al Penitenciarului Oradea a dat citire mesajului transmis de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu ocazia deschiderii noului an şcolar, un mesaj de susţinere, încurajare a cursanţilor, dar şi aprecierea pentru toţi factorii implicaţi în creşterea nivelului educaţional şi de formare profesională a persoanelor aflate în penitenciar.

.