În acest an școlar, proiectul regional „Rendez-vous între culturi” a ajuns la cea de-a VII-a ediție.

Înscris în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară regionale și interjudețene, acesta este derulat la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș de o echipă formată din profesorii Corina-Emilia și Adrian-Ionuț Sabău (director adjunct al școlii) / coordonatori, Georgeta Cristea, Andreea-Ioana Fășie, Traian Bogdan, Gabriela-Mariana Briscan și Manuel Bercovici.

Cât privește grupul țintă, acesta este format din aproximativ 600 de elevi din cadrul Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” și din școlile partenere, 30 de cadre didactice, părinți ai elevilor și comunitatea locală. Pentru anul școlar 2023-2024, activitățile propuse de inițiatorii proiectului sunt următoarele: mediatizarea proiectului, selectarea elevilor cu aptitudini artistice și distribuirea sarcinilor prevăzute în proiect (februarie); expoziția de machete dedicată Zilei Internaționale a Francofoniei (20 martie); concursul de poezie în limbile franceză și engleză (24 mai); expoziția de mesaje în diferite limbi moderne europene (26 septembrie, de Ziua Europeană a Limbilor) sau cea de felicitări, intitulată „Moș Crăciun și prietenii lui, Santa Claus și Père Noël” (decembrie). Prin urmare, proiectul regional „Rendez-vous între culturi” se încadrează în domeniul cultural-artistic, culturi și civilizații, principala activitate fiind concursul de poezie. După cum declara prof. Corina-Emilia Sabău, „până acum au avut loc două activități dintre cele propuse de coordonatorii proiectului: expoziția de machete dedicată Zilei Internaționale a Francofoniei și concursul de poezie. Machetele realizate de elevii școlii noastre, reprezentând obiective turistice din țările francofone și anglofone, au fost expuse în intervalul 18-22 martie 2024”. Vineri, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” a găzduit o altă activitate din cadrul proiectului „Rendez-vous între culturi”, și anume concursul de poezii. Detalii despre eveniment ne-a oferit prof. Corina-Emilia Sabău, membră în echipa de implementare și coordonatoare pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare: „Activitățile de astăzi, 24 mai, Concursul de poezii în limbile franceză și engleză și cel de felicitări cu mesaje în aceste limbi, își propun să aducă beneficii în dezvoltarea abilităților lingvistice și creative, în stimularea încrederii în sine și să promoveze colaborarea. Prin participarea la aceste concursuri, elevii nu doar că își îmbunătățesc competențele în limbile franceză sau engleză, dar își dezvoltă abilități și valori esențiale pentru formarea lor personală și profesională”. Pe de altă parte, prof. Andreea-Ioana Fâșie a declarat că apreciază „schimburile cu alți colegi din țară, care au loc cu această ocazie, deoarece promovează schimburile culturale și înțelegerea interculturală”. Totodată, interlocutoarea noastră a precizat că, în cadrul proiectului „Rendez-vous între culturi”, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” are parteneri din: Beiuș, Bistrița, Constanța, Cluj-Napoca, Oltenița (județul Călărași), Oradea, Ploiești și Timișoara.

Opinia elevilor participanți a fost exprimată de doi dintre aceștia: „Aceste activități dezvoltă toleranța și respectul pentru alte culturi. De asemenea, pe această cale am făcut cunoștință cu poeți francezi consacrați”. (Denisa Ușvat, clasa a X-a A)

„Aceste concursuri încurajează aprofundarea cunoștințelor de limba franceză și dezvoltă abilitățile de pronunție și intonație. Participarea la concurs mi-a sporit încrederea în folosirea limbilor moderne”. (Darius Jurj, clasa a VIII-a).