Facultatea de Drept a Universității din Oradea organizează, joi și vineri, conferința națională, cu participare internațională, „Studenții de azi, profesioniștii de mâine”. Evenimentul va avea, în prima zi, activități de tipul workshop-urilor interactive, iar în a doua zi, o sesiune de comunicări științifice.

Deschiderea festivă va avea loc joi, 14 mai, începând cu ora 10.00, pe platforma Zoom. Ajunsă la a III-a ediție, conferința va avea în structura sa, în prima zi, activități de tipul workshop-urilor interactive, iar în a doua zi o sesiune de comunicări științifice. Dacă ne raportăm la situația actuală, temele propuse, „Drept – Medicină”, respectiv „Administrația Publică - Sistemul de Sănătate Publică” sunt de actualitate.

„Considerăm că această manifestare științifică va oferi posibilitatea discutării problemelor de actualitate, urmărind să evidențieze măsuri necesare, interpretări noi, mai eficiente și poate chiar soluții.          

În cadrul acestor workshop-uri vor participa atât specialiști, practicieni din domeniul juridic, medical, respectiv al instituțiilor administrative, cât și cadre didactice ale Facultății de Drept, care vor împărtăși studenților și masteranzilor aspecte concrete din activitatea desfășurată, aspecte care privesc multiplele probleme de ordin juridic și administrativ pe care le implică domeniul sănătății publice. Totodată, va fi organizat și un workshop cu tema: „Dezvoltare personală. Comunicare”, realizat cu participarea unui invitat”, se afirmă într-un comunicat semnat de decanul Facultății de Drept, conf. univ. dr. Cristian Dumitru Miheș.

Sesiunea de comunicări științifice va debuta cu prelegerea „Criminal Law Aspects of Medical Intervention” susținută de dr. Rahime Erbaș, de la Universitatea din Istanbul. Vor fi apoi prezentate comunicări ale studenților din străinătate, din centrele universitare partenere din străinătate, precum și din țară de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, urmate de secțiunile dedicate comunicărilor studenților Facultății de Drept din Oradea, de la ambele domenii de studiu, Drept și Științe Administrative. Fiecare secțiune va permite dezbateri pe subiectele abordate, studenții putând reflecta asupra tematicii, dezvoltându-și abilitățile de analiză, sinteză și argumentare, competențe necesare „profesioniștilor de mâine” ai lumii juridice și administrative.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu facultățile de profil juridic și administrativ din cadrul universităților din Debrețin, Miskolc, Szeged, (Ungaria), din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Universității din Istanbul (Turcia), respectiv ELSA Oradea și Grupul editorial „Universul Juridic”.