Reprezentanții conducerii de la International School of Oradea (ISO) nu și-au luat vacanță în această toamnă, ci au întreprins un schimb de experiență în Copenhaga, la International School of Hellerup, al cărei liceu a obținut cel mai înalt punctaj DP (International Baccalaureate Diploma Programme Ba) din Danemarca.

„Am dorit să vedem cum se face învățământul axat pe elev și sprijinul educațional și emoțional care se acordă elevilor individual, într-o școală model, cu peste 600 de elevi” a declarat Ahmet Dundar, directorul ISO. „De asemenea, am observat care este impactul modelului de educație individuală asupra evaluării, raportării, feedback-ului, legătura cu învățarea diferențiată și colaborarea dintre personalul școlii și familie. Ne-am bucurat să vedem că ISO urmează deja aceleași strategii educaționale”, a mai spus Ahmet Dundar.

Asemeni arhicunoscutului autor danez de povești, Hans Christian Andersen, al cărui oraș l-au vizitat, profesorii de la ISO sunt preocupați de noile idei ale învățământului de elită al momentului, de găsirea și folosirea celor mai performante mijloace și metode de predare-învățare-evaluare. Cadrele didactice din Oradea au vizitat școala daneză, au asistat la mai multe lecții de la grădiniță, nivel primar, gimnazial și liceal, au purtat discuții cu conducerea departamentelor școlii, cu elevii și cu profesorii.

„Am purtat discuții și despre planul de dezvoltare managerial al școlii și cum se monitorizează acesta, cum se adună și prelucrează datele”, a spus Carmen Ungur, directoarea învățământului preșcolar al ISO.

Alături de reprezentanți ISO, în cadrul schimbului de experiență au participat și cadre didactice de la Liceul Internațional de Informatică București.