Nagy Enikő și Hegyes Luminița, cadre didactice la Liceul Teologic Romano - Catolic „Sf. Ladislau” din Oradea, au participat, în perioada 9 - 10 iunie, ca reprezentante ale instituției de învățământ sus-amintite, la un eveniment organizat la Košice, în Slovacia.

Este vorba despre un eveniment din cadrul proiectului de „Formare continuă metodologică digitală a cadrelor didactice cu intervenție instituțională”, din cadrul „Erasmus + KA2, Parteneriatul strategic”.   

În proiectul cu ID-ul 2020-1-HU01-KA202-078760, partenerii români colaborează cu succes cu partenerii maghiari, slovaci și sloveni, pentru a furniza metode inovatoare de predare și învățare, resurse de conținut gratuite pentru profesori, adecvate pentru predare și atât de utile în formarea profesională a fiecărui cadru didactic indiferent de materia pe care o predă. 

Primul punct de pe ordinea de zi a evenimentului a fost evaluarea și închiderea activității O2. A fost evaluat cel de-al doilea produs intelectual finalizat, Meniul Digital, care este o interfață de formare on-line pentru profesorii care lucrează în învățământul profesional cu materiale didactice adaptate la competențele definite în cadrul DigCompEdu.

A urmat lansarea activității O3 - Dezvoltarea și testarea atelierelor școlare și planificarea activității O4 - Munca creativă la clasă bazată pe TIC. Grupul a stabilit documentele, sarcinile și termenele necesare pentru întocmirea raportului intermediar. A urmat, mai apoi, planificarea și discutarea activităților, sarcinilor și rezultatelor aferente activităților O3-O4-O5.

La finalul evenimentului, au fost stabiliți următorii pași ai proiectului și următoarea întâlnire care va avea loc la Oradea în noiembrie, anul acesta.