Consiliul Local Oradea a aprobat, în şedinţa ordinară de miercuri, 31 martie, reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2021-2022. Principalele modificări au apărut în cazul grădiniţelor fără personalitate juridică, care au fost transferate din subordinea şcolilor. De asemenea, nouă clase aparţinând Şcolii Nicolae Bălcescu vor funcţiona, din toamnă, într-o altă clădire.

Din toamna acestui an, grădiniţele fără personalitate juridică, care funcţionau, începând din 2012, în subordinea unor şcoli, vor fi transferate în subordinea grădiniţelor cu personalitate juridică, motivul fiind creşterea costului per copil, la grădiniţe fiind mai mare decât la şcoli. Astfel, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 51, de la Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici”, va fi arondată GPP nr. 25; GPP nr. 47 ( de la Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna”) şi GPP nr. 31 (de la Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller) vor fi arondate GPP nr. 30; GPP nr. 10 (de la Şcoala „Oltea Doamna”) şi GPP nr. 5 (de la Liceul German) vor fi arondate GPP nr. 34; GPP nr. 24 (de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”) va fi arondată GPP nr. 46; GPP nr. 27 (de la CN „Iosif Vulcan”) şi GPP nr. 44 (de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”) vor fi arondate GPP nr. 50; GPP nr. 35 şi GPP nr. 41 (ambele de la Şcoala nr. 11) şi GPP nr. 17 (de  la Şcoala nr. 16) vor fi arondate GPP nr. 52; Gpp nr. 20 (de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”) va fi arondată GPP nr. 53; Grădiniţa cu program Normal nr. 15 (unde în prezent există o grupă cu şase preşcolari cu predare în limba maghiară) şi GPP nr. 19 vor fi comasate, iar clădirea în care funcţiona GPN nr. 15 va fi eliberată; Grădiniţa Eurobusiness, construită în Parcul Industrial nr. 1, va fi introdusă în reţeaua şcolară şi va fi arondată, împreună cu GPP nr. 42 (de la Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”), GPP nr. 54. Totodată, GPP nr. 28 şi GPP nr. 56 vor fuziona. Primarul Florin Birta a anunţat, totodată, că, din toamnă, sediul secundar al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din strada Mihai Viteazu nr. 2 (unde funcţionau nouă clase), pentru care municipalitatea plătea o chirie piperată Fundaţiei Caritate a Comunităţii Evreilor din Oradea, va fi mutat în strada Cuza Vodă nr. 4 A, într-un imobil pus la dispoziţie gratuit de Eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului. „Acolo se fac deja reabilitări interioare”, a menţionat primarul.