La Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea,  a avut loc, zilele trecute, Concursul „Știu și aplic, securitatea şi sănătatea în muncă se deprind pe băncile şcolii”, având ca obiectiv principal încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei numită securitate şi sănătate în muncă.

Concursul se află la cea de-a zecea ediție de desfășurare în județul Bihor. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Bihor, în cadrul proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, demarat de Inspecția Muncii și Ministerul Educației Naționale.

„Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate”, este de părere Nicolae Hoduț, inspector șef adjunct SSM.

Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc.

„Centrele de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători, prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unei discipline cu acelaşi nume”, menționează Nicolae Hoduț.  

Potrivit acestuia, scopul concursului a fost conştientizarea profesorilor şi tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă.

La eveniment au participat 50 elevi şi 15 profesori coordonatori din cadrul a zece unităţi de învătâmânt din Bihor, fiind împărțiți pe următoarele filiere - filiera tehnologică ciclul inferior și superior, filiera teoretică ciclul inferior și superior și filiera profesională.

Concursul s-a desfăşurat în două etape: etapa  I - „Cât ştim despre securitate şi sănătate în muncă” - care a cuprins proba scrisă, constând în rezolvarea unui test grilă realizat pe o platformă în format online, desfășurată simultan la nivel național; etapa a II-a - „Identifică riscurile, stabileşte şi alege Echipamentul Individual de Protecţie corect” - a avut loc proba practică, constând în identificarea riscurilor la locurile de muncă şi alegerea echipamentelor individuale de protecţia muncii adecvate, fiind premiate primele trei echipe câștigătoare pentru fiecare filiera participantă.

Echipele care au ocupat locul I (filiera profesională Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea; filiera tehnologică ciclul inferior Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea; filiera tehnologică ciclul superior Liceul Tehnologic „Horea” Marghita; filiera teoretică ciclul inferior Liceul Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea și filiera teoretică ciclul superior Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea) vor participa în cadrul etapei finale a acestui concurs la faza națională, ce se va desfășura în perioada 12-14 mai, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași.