42,2% din elevii care au susținut simularea la bacalaureat au medii mai mari de 6, care i-ar ajuta să treacă examenul. În ceea ce privește notele de 10, au fost înregistrate 12 note de 10 la prima probă, o notă de 10 la proba Eb, 18 note de 10 la proba Ec și 50 note de 10 la proba Ed.

La nivelul județului Bihor procentul de note peste 5,00 pe probe este următorul: proba Ea (Limba și literatura română, scris) 71,1%, Eb (Limba și literatura maternă, scris) 85,27%, Ec (obligatorie a profilului, scrisă) 50,57% și Ed (la alegere a profilului și specializării, scrisă) 75,96%. În ce priveste media generală necesară trecerii examenului, peste 6,00, la nivel național este de 41, 01%, iar în Bihor este de 42,2%.

În ceea ce privește notele de 10, conform Inspectoratului Școlar Județean Bihor, au fost înregistrate 12 note de 10 la prima probă, o notă de 10 la proba Eb, 18 note de 10 la proba Ec și 50 note de 10 la proba Ed.

Simularea s-a susținut în perioada 22-25 martie în 48 de centre, unde au participat în jur de 3.300 de elevi.

Potrivit Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 05 martie 2021 notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog, decât prin excepție la solicitarea scrisă a elevului. Acestea nu au fost afișate și nu au fost publice. Ele s-au comunicat elevilor și se vor analiza la nivelul fiecărei clase prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate care să ducă la îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

În perioada următoare unitățile de învățământ care au organizat simularea probelor scrise la bacalaureat sesiunea 2020-2021, vor transmite la Inspectoratul Școlar Județean Bihor un raport de analiză însoțit de un plan de măsuri care are rolul de a optimiza rezultatele obținute la simulare.