În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Educației, la Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, vineri, 7 octombrie, s-a desfăşurat proiectul educativ Educaţie şi Vocaţie, care a inclus, între activitățile propuse, un simpozion organizat pentru elevii de la profilul pedagogic, specializarea învățători - educatoare.

Proiectul Educație și Vocație a luat naștere din dorința de a aduce în atenția viitorilor educatori importanța pe care parcursul educațional, manifestat în diverse forme, îl poate avea asupra fiecărui individ.

Beneficiari direcți ai simpozionului cu același titlu, Educaţie şi Vocaţie, elevii claselor IX – XII de la profilul pedagogic au subliniat în prezentările lor rolul educației în devenirea umană și în  contextul actual al societății informațiilor, dar și importanța științelor educației în spațiul academic, motivația pentru implicarea în propria învățare sau valorizarea educației ca premisă a unei dezvoltări optime, precum și formarea și valorizarea deprinderilor autonome de învățare ca parte a unui proces permanent.

Lucrările prezentate la simpozion au identificat principalele forme și mijloace de educație și autoeducație, efectele benefice asupra evoluției tinerilor pedagogi, abilități de documentare și comunicare sau au supus atenției auditoriului importanța educației în formarea și dezvoltarea personalității educabilului.

Fiind o generație a erei tehnologice, lucrările au făcut uz de metode moderne de prezentare, gen PREZI sau PowerPoint, dar și de mesaje transmise prin afișe sau desene.

Prin documentare, lucrările prezentate astăzi de către elevii claselor IX - XII, prin realizarea produselor necesare pentru simpozion, educația a valorificat vocația grupului țintă din cadrul proiectului educativ.