Vineri, 8 martie, a fost o zi încărcată de evenimente. Un eveniment frumos s-a petrecut și în sala de ședințe a IȘJ Bihor, unde a avut loc lansarea cărții cu ISBN și descrierea CIP a Bibliotecii Naționale ,,Centenarul Marii Uniri în Școala Românească”.

 

Cartea a apărut la editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic, coordonator fiind prof. Adina Cărădan, de la CSEI ,,Orizont” Oradea.

,,Centenarul Marii Uniri în Școala Românească” reprezintă un volum de articole scrise de către cadre didactice pe tema Centenarului Marii Uniri. Articolele descriu activități extrașcolare desfășurate în toate cele 42 de județe ale țării, precum și în Republica Moldova, la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.

Directoarea CSEI ,,Orizont” Oradea, prof. dr. Angela Marușca, a avut cuvântul de deschidere, după care, prof. Adina Cărădan a făcut o emoționantă prezentare a cărții, iar prof. Daniela Sopota, inspector pentru educație permanentă și activități extrașcolare, IȘJ Bihor, a felicitat inițiativa și munca depusă în adunarea de articole, precum și calitatea conținutului cărții.

„Volumul de față își aduce tributul la sublinierea importanței pe care o au activitățile extrașcolare în viața elevului, în dezvoltarea personalității lui, pentru că mama, tata, bunicii, școala, țara în care te-ai născut, limba maternă... sunt elemente pe care omul le poartă în inimă și le păstrează întreaga-i viață în suflet”, a spus prof. Adina Cărădan.

Volumul cuprinde 136 de articole desfășurate pe 235 de pagini, în format A4.

Elevi ai CSEI ,,Orizont” Oradea au interpretat cântecul ,,Marea Unire nu se uită”. Cu glas duios de dor, eleva Anamaria Cărădan a interpretat cântecul ,,Dorul”. În final, elevi ai CSEI ,,Orizont” Oradea au urat ,,La mulți ani!” tuturor profesoarelor din sală, interpretând cântecul cu ocazia zilei de 8 martie, o zi cu totul specială.

Paginile acestei cărți zugrăvesc activități concretizate în: spectacole, serbări, șezători, festivaluri, recitări, dansuri populare, activități de creație plastică, ateliere de lucru, concursuri, expoziții, vizite, activități muzicale, transpuneri de piese de teatru, interpretări de cântece patriotice, parade, activități ale unor proiecte tematice desfășurate pe întregul an 2018, descrierea activităților unor proiecte educaționale, educative și didactice.

Prof. Adina Cărădan a mulțumit conducerii ISJ Bihor pentru faptul că a găzduit evenimentul, membrilor din colectivul de redacție pentru sprijinul oferit, de asemenea, a mulțumit tuturor acelora care au răspuns invitației de a scrie un articol dedicat Centenarului și tuturor celor care, într-o zi atât de plină de evenimente, și-au făcut timp pentru a susține evenimentul.