O parte din cei mai buni experţi criminalişti, psihologi, jurişti şi medici legişti din Italia, Polonia, România și Republica Moldova au participat, în weekend, la o conferință care a avut în Centrul Grafoscopia. Printre invitați s-a aflat și universitarul Petruț Ciobanu, care a spus că experții trebuie să fie uniți pentru a împiedica statul care vrea ca „procesele să se termine cât mai repede, nu cât mai bine”. 

 

A doua ediție a conferinței de specialitate „Școli de expertiză grafologică și grafică” a avut ca temă specifică „Grafologia şi grafoscopia ca instrumente ale expertizei grafice a testamentelor olografe”.

Evenimentul ştiinţific s-a derulat în format hibrid, de-a lungul a două zile (8-9 aprilie) și a beneficiat de participarea unor reputaţi experţi grafologi, experţi criminalişti, psihologi, jurişti şi medici legişti din Italia, Polonia, România, Republica Moldova, din cadrul partenerilor conferinței: Centrul Internaţional de Grafologie Medicala (CIGME), Roma, Italia; Institutul de Cercetări Grafologice, Mesagne (BR), Italia; Institutul Superior de Expertize – Prato, Italia; Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept; Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Facultatea de Drept; Societatea Română de Criminologie, Criminalistica şi Ştiinţe Penitenciare (Filiala Transilvania); Centrul de Cercetare în Drept și Științe Administrative, APCSJA. 

Deschiderea conferinței a avut loc vineri, 8 aprilie, de la ora 9.00, în sala festivă a Facultății de Drept. Conf. univ. dr. Cristian Dumitru Miheș, decanul Facultății de Drept, a adresat un mesaj de bun venit și a prezentat invitații din sală și din mediul online. Din partea conducerii Universității din Oradea, prof. univ. dr. Anca Dodescu, prorector, a mulțumit pentru deschiderea arătată de parteneri față de Universitate, subliniind că este primul eveniment organizat de Facultatea de Drept din seria celor care marchează împlinirea a 30 de ani de la reluarea învățământului juridic superior la Oradea.

Inițiatorul conferinței, conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, expert criminalist, a acordat două diplome de onoare decanului Facultății de Drept a Universității din Oradea în semn de apreciere pentru eforturile depuse în cercetarea științifică.

Totodată, la inițiativa lui, s-a ținut un moment de reculegere în memoria profesorilor de Criminalistică din România și Polonia, care au trecut la cele veșnice în perioada anterioară: prof. univ. dr. Ioan Nutu Mircea, prof. univ. dr. Emilian Stancu, prof. univ. dr. Zdzisław Kegel și prof. univ. dr. Tadeusz Widła.

„O universitate este mare sau mică prin oamenii care predau și studenții care învață acolo. Universitatea din Oradea este mare prin ce a făcut, face și va face de acum încolo. Iar organizarea acestei conferințe, care adună la un loc criminaliști de excepție și trei din cei mai mari experți grafologi din această parte a Europei, este o dovadă în acest sens”, a spus Alămoreanu.

 

Lupta cu statul

Cel mai dur discurs l-a avut conf. univ. dr. Petruț Ciobanu de la Universitatea București care a spus că experții în drept duc o luptă grea cu statul român.

„Este o luptă a statului român de a scoate criminalistica din curriculumul universităților din țară. Toți trebuie să fim uniți în fața acestor tentative pentru că toți suntem în căutarea adevărului. Statul vrea ca procesele să se termine cât mai repede nu cât mai bine, nu să se găsească adevărul și să se facă dreptate”, a spus avocatul Petruț Ciobanu, care a subliniat că Universitatea din Oradea este o universitate bună pentru că a reușit ce nu au reușit alte universități, să adune la un loc atât de mulți experți de calitate ireproșabilă. 

După momentul de deschidere, evenimentul științific a abordat teme precum utilizarea fotografiei judiciare în expertiza testamentului, importanța examinărilor generale şi instrumentale în expertiza testamentelor olografe, interferențe juridice și criminalistice în cadrul expertizei testamentului, „Autopsia psihologica” a testamentului, detectarea comportamentului simulat prin analiza conținutului unui text, utilizarea noilor tehnologii în grafologie și expertiza grafică, valoarea fotografiei judiciare în aprecierea testamentelor, noi repere în evaluarea medico – legală psihiatrică, probleme în examinarea scrisului și semnăturilor realizate de persoane în vârstă, argumente în favoarea unor standarde minimale de dotare ale experților privați, despre studiul Criminalisticii și Medicinei Legale în cadrul programelor de studiu din domeniul Dreptului.

„Acest gen de activități au ca scop, pe de o parte dezvoltarea, descoperirea și dezvăluirea împreună cu profesori universitari, cercetători, doctoranzi, masteranzi și studenți a celor mai frumoase și fascinante momente din cercetarea criminalisticii iar pe de altă parte, au drept scop întărirea colaborării științifice internaționale și naționale a Facultății de Drept din Oradea, precum și identificarea de noi teme de dezbatere”, se afirmă într-un comunicat al Universității din Oradea.