Născut pe 5 martie 1941, profesorul Viorel Faur a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. La Cercul Militar Oradea, în după amiaza de 8 septembrie 2021, la ora 17.00, s-au adunat să-l felicite pe universitarul emerit dr. Viorel Faur, reprezentanți ai Universității din Oradea, prieteni, cunoscuți, cavaleri și simpatizanți ai Muzei Clio, sub al cărui steag a slujit și scris cu acribie distinsul cavaler.

Ceremonia a debutat cu Imnul Național, cântat de întreaga asistență. Unul din cei trei coordonatori ai volumului omagial, col. r. dr. Constantin Moșincat, a făcut o scurtă prezentare a celor consemnate de mai mulți autori, din care reținem: Cu prilejul marcării celor 80 de ani, s-a alcătuit și acest volum omagial, în care au ținut să-l felicite în scris: Miron Balga, pe cel etichetat „risipitorul de energie spirituală”, fondatorul revistei de istorie militară și cultură „Cetatea Biharia”, care, după o experiență benefică cu seria nouă a revistei „Cele trei Crișuri”, revistă pornită de George Bacaloglu, după Marele Război, a continuat să inițieze. Și cum să nu-l admiri, se întreba ca pe sine semnatarul, pe cel ce are „în Pridvor peste 30 de cărți, sute de articole și studii (…). Cavaler al spiritului, prin cartea și făptuirea culturală sunt icoane care luminează paradiziac din iconostasul iubirii și gândirii, care sparg tipare și călătoresc în rădvane aurite, trase de fluturi albaștri, printre oameni și zei, punând peceți celeste în izvoare, certitudini în rădăcini și orizonturi noi pe retina interioară…”.

Solemn, colocvial, semeț, prietenos, exigent, generos, cu aer de exeget, dar și cu un spirit adecvat anturajului, Viorel Faur este întrupat cu har ceresc. Cu o atitudine demnă, serios, riguros, cu un discurs oratoric cuprinzător, jonglează cu informația istorică argumentată ce se transpune în Reper. Meticulos, organizat, scrutător în spiritul veacului este un fapt cert, Omul și Istoricul au rezonat spre a da „aură publică personalității sale”, scurt și concis, după cum sublinia dr. Florin Ardelean, „Viorel Faur a știut să-și joace cartea cu farmec și distincție”(p.19). Om tare, susține Blaga Mihoc, cel ce-l știe de-o viață, reprezintă întruchiparea „unui Om adevărat, dăruit de pronie, cu apanajul unor calități deosebite, ținând de minte și inimă”, adică Om cu învățătură și adevăr! (p.23). În doar două pagini, profesorul Sever Dumitrașcu radiografiază amintirile tinereții, întâlnirile lor cu pleiada de Oameni din Bihorul interbelic, punându-și „nădejdea în alte vremi” (p.25), clădind împreună edificii culturale monumentale: Muzeul Țării Crișurilor, Anuarul Crisia, Biharea, Nymphea, Universitatea orădeană pentru fii Neamul Românesc. Profesorul Ioan Horga îl numește pe Viorel Faur „oratorul profund, țintind, cu dimensiune patriotică, care trezește puternică empatie, pentru că el se sprijină pe o clară punere de problemă, pe o dezvoltare logică și argumente reieșite din miile de documente studiate”(27). La toate aceste aprecieri Sorin Cuc, Dan Poinar și Elena Marian relevă implicarea activă în viața Cetății, al cărui Cetățean de Onoare este. Opera bibliografică este adunată sârguincios în 399 de puncte de către Antonio Faur.

Timpul implacabil se scurge și trece prin noi. La 80 de ani profesorul Viorel Faur, este omagiat de către Universitatea din Oradea, la temelia căreia a pus umărul și a trudit alături de alți dascăli pentru a școlii generații de studenți (25 de ani), aici, acasă la Oradea. Cu această ocazie, sub egida Universității, s-a scos al 5-lea volumul aniversar (primul la 60 de ani, 2001 - Istoria - ca experiență intelectuală, fiind primul volum omagial scos la Universitatea orădeană, statornicind astfel și un mod de urmat), apoi celelalte din 5 în 5 ani, în care sunt cuprinse zece intervenții grupate sub titlu: „Personalia”, mai sus amintite, urmate de 18 studii și articole cu dedicație profesorului aniversat, cu o tematică diversă, ca de pildă, sub semnăturile unor erudiți și consacrați autori: Oradea - file de istorie și episoade de conviețuire (sub semnătura academicianului Ioan Aurel Pop,) Nicolae Iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania (prof. dr. Ioan Bolovan), Televiziunea și producția de televiziune - „arme” în confruntarea dintre ideologiile socialiste și democrațiile occidentale (col. prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Nicolae Melinescu), altele abordând o tematică de istorie locală, cu rezonanță națională: Aspecte ale divizării Bihorului după Diktatul de la Viena (Lucian Popa), cercetările arheologice din Velența (Florin Sfrengeu), Evreii din tabara de lucru de la Vârciorog (Diana Iancu), sau altele cu aplicație militară: Cazemata (Constantin Moșincat), Înfășurați în steagul României Mari (Marin Moșneagu), Bătălia pentru Oradea în cadrul operației Debrețin (Dan N. Poinar), sunt doar câteva exemplificări.

În al doilea rând, Asociația Națională a Cavalerilor de Clio și-a omagiat întâiul cavaler (și președinte de Onoare), de data aceasta aprecierea se îndreaptă spre cei 15 ani din urmă, pentru care i s-a înmânat Brevetul și „Sabia de Cavaler de Clio”, pe care a pătrat-o în „cui”, dar a învins cu „arma” cuvântului scris, drept pentru care recunoaștem și consemnăm dreptul, prof. univ. dr. Viorel Faur de a purta la vedere „BASTONULUI DE CAVALER”. Un gest firesc cu o încărcătură profundă de solidaritate a cavalerilor că însemnele de Demnitate îl va ajuta, la nevoie, și-l vor determina pe prof. Viorel Faur să rămână vertical, în slujba Adevărului rostit întreg.

Lector univ. dr. Ioan Laza, moderatorul acțiunii, a spicuit din materialul trimis de președintele Academiei Române, și al ambasadorului româniei în Luxemburg, Lilian Zamfiroiu, și a dat cuvântul prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu, col. r. ing. Dan Poinar, salutul Gl. Creț (prezentat de Florian Mirică), dr. Florin Ardelean, Av. Dr. Balaci Pascu, gl. Crăciun Leucea.

După aceste momente, vizibil emoționat, Viorel Faur a mulțumit tuturor participanților pentru prezență, celor care s-au ostenit în scris a-l omagia, asemenea. Ca întotdeauna, într-o dispoziție sufletească, familiară, profesorul a relatat despre întinsa activitate științifică, politică și ca activist cultural în Cetate. Seara s-a încheiat cu o fotografie de grup, felicitări, discuții amicale și sesiune de autografe.