Efectele invaziei ruse din Ucraina, cu sosirea a milioane de refugiaţi, dar şi creşterea sărăciei în rândul copiilor sunt două dintre principalele provocări privind drepturile omului cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în 2022, potrivit unui raport publicat joi.

 

Raportul notează de asemenea că pandemia de coronavirus a avut între altele ca efect creşterea riscului de excluziune socială sau sărăcie în rândul copiilor, precum şi că în 2021 România a fost statul comunitar cu cea mai ridicată rată a sărăciei în rândul copiilor.

„Încă o dată, Europa s-a confruntat cu un nou an de tulburări şi convulsii extraordinare. În 2022, Rusia a invadat Ucraina, declanşând evenimente şi suferinţe pe care Europa spera să nu le mai experimenteze niciodată", afirmă Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) într-un rezumat al situaţiei de anul trecut.

Raportul arată că, din cele 8 milioane de persoane care au fugit din Ucraina în faţa atacului rus, aproximativ 4 milioane au primit protecţie temporară, care le garantează o serie largă de drepturi şi beneficii. FRA reaminteşte însă că au fost înregistrate cazuri de discriminare împotriva ţiganilor ucraineni sau a cetăţenilor altor ţări care au fugit din această ţară în UE.

În plus, faptul că mulţi doresc să rămână pe teritoriul european sau sunt nehotărâţi dacă vor face acest lucru impune, potrivit FRA, stabilirea de măsuri pe termen lung legat de locuinţe, angajare sau educaţie. Agenţia notează şi că majoritatea refugiaţilor sunt femei care se ocupă de copii sau rude în vârstă şi, prin urmare, au nevoie de mai mult sprijin. Principalele modalităţi de a ajuta aceste „victime nevinovate ale agresiunii ruse în Ucraina", aşa cum sunt definite de FRA, sunt să li se ofere cazare sigură şi la preţuri accesibile şi locuri de muncă adecvate, să-şi poată integra copiii în şcoli sau centre de zi şi să se ofere adăpost victimelor violenţei şi exploatării sexuale.

FRA avertizează, de asemenea, că numărul copiilor expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială a continuat să crească în 2022, deoarece preţurile ridicate la energie şi inflaţia au pus o povară suplimentară asupra gospodăriilor.

În raportul său, FRA subliniază că, în ultimii ani, Uniunea Europeană a întreprins mai mulţi paşi importanţi pentru a combate sărăcia în rândul copiilor, în special prin Garanţia europeană pentru copii, care are ca scop „prevenirea şi combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului efectiv pentru copiii în necesitate la un set de servicii cheie".

În ciuda faptului că numărul minorilor expuşi riscului de excluziune socială sau de sărăcie a scăzut până în 2019, acest risc a crescut ulterior de la 22,8% la 24% în 2020 şi 24,4% în 2021, din cauza efectelor pandemiei de covid, subliniază raportul.

FRA aminteşte că în 2021, România a fost statul din UE cu cea mai mare rată a sărăciei în rândul copiilor, cu 41,5%, urmată de Spania, cu 33,4%. Cea mai scăzută rată din cei 27 de parteneri comunitari a fost înregistrată în Slovenia, cu 11%.