Polițiștii bihoreni acționează, și în acest an, în perioada sărbătorilor de iarnă, în cadrul acţiunii naţionale „Foc de artificii”, demarată de Poliţia Română, pentru prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Activităţile sunt desfășurate în perioada 21 noiembrie a.c. - 4 ianuarie 2023, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Scopul acţiunilor este creşterea siguranţei cetăţeanului, prin identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice și prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri). De asemenea, acțiunile polițiștilor bihoreni vizează cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu de către cetățeni, în ce privește achiziționarea, deținerea și utilizarea exclusivă a articolelor pirotehnice din categoriile celor permise. Totodată, acțiunile au ca scop  conștientizarea cetățenilor, precum și a reprezentanților societăților comerciale autorizate privind riscurile utilizării necorespunzătoare, respectiv a comercializării ilegale de articole pirotehnice. De asemenea, în perioada 24 octombrie - 10 noiembrie 2022, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat activități în cadrul acţiunii naţionale „Importatorii de artificii 2022”, care a avut ca scop prevenirea, identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele juridice. În cadrul acțiunii, polițiștii bihoreni au efectuat controale la toate persoanele juridice din județul Bihor, autorizate să desfăşoare operaţiuni de import/transfer/comercializare de articole pirotehnice, precum şi la cele care efectuează jocuri de artificii. Toate persoanele juridice autorizate pentru efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice aflate în evidenţă, în județul Bihor, au efectuat operaţiuni de import/transfer de articole pirotehnice. Totodată, de la debutul acțiunii „Foc de artificii”, respectiv din 21 noiembrie a.c., polițiștii bihoreni de la arme au efectuat cinci acţiuni de prevenire privind regimul materiilor explozive şi pirotehnice. În cadrul acțiunilor, polițiștii bihoreni au cooperat cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor.

Prevederi legale

Polițiștii bihoreni vă reamintesc faptul că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an. Sunt interzise deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia integrității persoanelor, dar și a bunurilor care ar putea fi distruse ca urmare a producerii de incendii prin utilizarea necorespunzătoare. Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1 (de exemplu: steluțe; lumânari scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți) pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani. Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții: între orele 24.00 - 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri; la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze; la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane; la o distanță mai mică de 500 m de păduri. Constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă: orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept; comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit varsta de 18 ani; comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. Contravențiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu moficările ulterioare.