Există situaţii în care săvârşirea unei fapte antisociale, care este reglementată de Codul penal, generează un prejudiciu, iar acest prejudiciu acordă dreptul persoanei care a suferit prejudiciul să solicite acoperirea acestuia în cadrul procesului penal.

După cum subliniază Codul de procedură penală în cadrul articolului 19 aliniatul 1 – „acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale”.

Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal se realizează printr-o procedură specială, denumită, constituire de parte civilă, care după cum se subliniază în cadrul articolului 20 aliniatul 1 Cod procedură penală, poate să fie exercitată până la momentul începerii cercetării judecătoreşti, iar organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.

Cererea de constituire de parte civilă se poate face oral ori în scris, persoana vătămată având obligaţia de a indica natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care această cerere se întemeiază (articolul 20 aliniatul 2 Cod procedură penală).

În ipoteza în care, constituirea de parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta, în cadrul unui proces verbal ori în cadrul încheierii de judecată (articolul 20 aliniatul 3 Cod procedură penală).

Nerespectarea termenului privind efectuarea constituirii de parte civilă, ori formularea acesteia fără a respecta conţinutul procedural, duce la aplicarea unei sancţiuni, mai precis, persoana vătămată nu va putea să îşi valorifice pretenţiile civile în cadrul procesului penal, ci va fi nevoită să sesizeze instanţele civile cu aceste pretenţii (articolul 20 aliniatul 4 Cod procedură penală).

Odată formulată constituirea de parte civilă în termenul stabilit de către legiuitor, persoana vătămată, are posibilitatea de a îndrepta erorile materiale strecurate în cadrul acesteia, mări ori micşora cuantumul pretenţiilor ori solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă repararea în natură nu mai este posibilă (articolul 20 aliniatul 5 Cod procedură penală).

Acţiunea civilă care are ca şi obiect tragerea la răspundere a inculpatului sau a părţii responsabile civilmente, fie că este exercitată în faţa instanţei penale, fie că este exercitată în faţa instanţei civile este scutită de obligaţa de  achitare a unei taxe de timbru (articolul 20 aliniatul 8 Cod procedură penală).

Un element de noutate, introdus prin actuala legislaţie procesual penală se regăseşte la articolul 19 aliniatul 4 unde se subliniază faptul că “acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a procesului”.