După cum bine este cunoscut conţinutul unui contract este dat de clauzele din care este alcătuit, iar conform textelor cuprinse în cadrul noului Cod civil, mai precis articolele 1201, 1202 şi 1203, clauzele care alcătuiesc conţinutul unui contract ar putea să fie clasificate în clauze externe (art. 1201 Cod civil), clauze standard (art. 1202 Cod civil), opusul acestora fiind clauzele negociate (art. 1202 Cod civil) şi clauzele neuzuale (art. 1203 Cod civil).

Prezentele articole va atrag atenţia asupra unor aspecte generale care vizează unele dintre aceste categorii de clauze contractuale. Astfel, în virtutea principiului libertăţii contractuale, părţile pot să încheie orice fel de contracte doresc, cu un conţinut pe care în prealabil îl negociază, de aici şi denumirea de clauze contractuale negociate (art. 1202 Cod civil).          Aşadar, ori de câte ori în cadrul contractului părţile contractante inserează o clauză contractuală care în prelabil a fost negociată, în mod real şi nu formal, vom fi în prezenţa unei clauze contractuale negociate. Opusul clauzelor contractuale sunt clauzele standard, care conform art. 1202 alin. 2 reprezintă „stipulaţii stabilite în prealabil de una dintre părţi pentru a fi utilizate în mod general şi repetat şi care sunt incluse în contract fără să fi fost negociate cu celalată parte”. Definiţia legală este extrem de clară şi face referire la acele clauze contractuale care sunt folosite, obligatoriu în mod repetat şi care nu au fost în prealabil supuse procesului de negociere contractuală.

Se pune problema de ce este importantă o astfel de clasificare, iar răspunsul îl furnizează însăşi prevederile legale, care în cadrul articolului 1202 alin. 3 Cod civil stabileşte faptul că „clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard”.  Relevanţa acestui principiu legal se observă în ipoteza în care, în cadrul unui contract apar clauze contractuale care au un conţinut contradictoriu, în această ipoteză, magistratul învestit cu soluţionarea diferendului, va trebui să stabilească care dintre cele două clauze contradictorii a fost negociată şi să îi dea eficienţă acesteia. Pe lângă aceste două categorii, Codul civil mai face referire şi la clauzele neuzuale în cadrul art. 1203, stabilind prin intermdiul formulării unei enumerări limitative, o serie de clauze contractuale care nu sunt uzuale şi de aici şi o serie de consecinţe legale. Mai precis, credem că este de interesul justiţiabilului, faptul că inserarea acestor clauze în cadrul unui contract nu duce în mod necesar la producerea de efecte juridice. Efectele juridice reglementate de către aceste clauzele contractuale se vor produce numai în măsura în care există dovada acceptării, în mod expres şi în scris de către celălalt contractant, dar deşi legea nu stabileşte, este necesar ca acceptarea, în mod expres şi în scris a acestor clauze să îmbrace forma unui înscris distinct de înscrisul care cuprinde contractul încheiat.