Odată cu articolul precedent am început să analizăm noutăţile legislative în domeniul drepturilor consumatorilor, noutăţi legislative introduse de OUG 34 din 2014, publicată la data de 11.06.2014 în cadrul Monitorului Oficial al României.

Observând în prima fază care sunt informaţiile pe care profesionistul trebuie să le prezinte în mod obligatoriu consumatorului cu care încheie un contract.

Conform articolului 5 din cadrul OUG 34 din 2014 sarcina probei în ceea ce priveşte dovedirea îndeplinirii formalităţii de informare a consumatorului o are profesionistul, aşadar în momentul în care se naşte un litigiu între profesionist şi consumator cu privire la contractul încheiat, profesionistul va trebui să facă dovada îndeplinirii procedurii de informare cu privire la datele obligatorii.

Trebuie menţionat faptul că legiuitorul împarte contractele care pot să fie încheiate între consumator şi profesionist în contracte încheiate la distanţă, contracte încheiate în afara spaţiilor comerciale şi alte contracte decât contractele la distanţă sau contractele în afara spaţiilor comerciale, însă pentru fiecare dintre aceste trei categorii profesionistul are obligaţia de a efectua procedura de informare a consumatorului, precum şi sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea acestei proceduri de informare.

În ceea ce priveşte condiţia formei în care aceste contracte trebuiesc a fi încheiate, legiuitorul reglementează această problemă în cadrul articolelor 7 şi 8 din cadrul OUG 34 din 2014.

Astfel, se stabileşte faptul că pentru contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale profesionistul transmite consumatorului pe suport de hârtie ori în ipoteza în care consumatorul este de accord pe un alt suport informaţiile obligatorii, care sunt redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil (articolul 7 aliniatul 1 OUG 34 din 2014).

De asemenea, profesionistul după furnizarea acestor informaţii în conformitate cu articolul 7 aliniatul 2 OUG 34 din 2014 are obligaţia de a furniza consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil.

În schimb în cazul contractelor încheiate la distanţă profesionistul transmite informaţiile obligatorii sau pune la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil (articolul 8 aliniatul 1 OUG 34 din 2014).

De această dată legiuitorul nu mai reglementează obligaţia profesionistului de a comunica un exemplar original al contractului încheiat, întrucât în cadrul articolului 8 aliniatul 2 OUG 34 din 2014 se stabileşte faptul că “profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti”.

Încălcarea acestei obligaţii duce la inexistenţa obligaţiei în temeiul contractului sau al comenzii în sarcina consumatorului.