În momentul de faţă, în care suntem bombardaţi cu diverse ştiri pe toate canalele media, prin care se aduce la cunoştinţa publicului demararea a unui nou proiect de interes local, prin care se realizează o nouă investiţie în infrastructură, cititorii noştri trebuie să cunoască faptul că dreptul de proprietate este protejat de către legiuitor şi pierderea acestuia se poate realiza doar prin efectul legii.

Mai precis, se pune problema existenţei acţiunilor de expropriere realizate de către autorităţile locale, dacă acestea pot să fie contestate, de multe ori pe justiţiabil interesându-l dacă şi în ce măsură are posibilitatea de a contesta despăgubirile acordate de către autorităţi. Astfel, trebuie menţionat faptul ca procedura de expropriere priveşte mai multe faze, determinate în mod expres de prevederile articolului 4 literele a-d din Legea 255 din 2010, acestea fiind: a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau local; b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor; c) transferul dreptului de proprietate; d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere. După cum a fost evidenţiat, exproprierea se poate realiza de către autorităţi doar în baza unei despăgubiri juste şi care în prealabil a fost achitată proprietarului care pierde dreptul de proprietate. Conform articolului 20 din Legea 255 din 2010, „Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condiţiile prezentei legi se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului”.

De asemenea conform articolului 21 din Legea 255 din 2010, „În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi”.

Ce trebuie să cunoască cititorii nostri este faptul că expropriatul (cel care pierde dreptul de proprietate), care este nemulţumit de cuantumul despăgubirii acordate, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, pentru a cere modificarea cuantumului acestora.