În data de 29 octombrie a.c., Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţia României şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, având următorul cuprins: „(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că sintagma „al exemplarelor cu potențial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 este constituțională în măsura în care vizează câinii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din același act normativ. Decizia pronunţată de către Curtea Constituţională nu este, până la acest moment, motivată, însă anticipăm faptul că soluţia pronunţată are la bază caracterul generalist al prevederilor analizate. Astfel, instanţa de contencios constituţional nu a făcut decât să dea un sens predictibil prevederilor legale, fapt care ajută foarte mult organele constatatoare, în momentul în care identifică fapte antisociale care trebuiesc a fi sancţionate contravenţional.

Mai precis, Curtea Cosntituţională a avut în vedere faptul că prin noţiunea de „exemplar cu potenţial agresiv” trebuie să înţelegem exemplarele canine care sunt identificate ca fiind cu potenţial agresiv prin articolul 2 aliniatul 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 – „orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private” şi „orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop”.

Pe cale de consecinţă, exemplare canine care trebuie să poarte botniţă şi care trebuie ţinute în lesă de către o persoană,  în momentul în care se doreşte ca acestea să aibă acces în cadrul  localurilor publice, în mijloacele de transport în comun, în locurilor publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor, sunt: orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private”; „orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop” şi „câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor”.