Unul dintre drepturile fundamentale reglementate de OUG 34 din 2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii este dreptul de retragere al consumatorului.

Ca o definiţie extrasă din actul normativ pentru dreptul de retragere, am putea spune faptul că acesta reprezintă dreptul de care beneficiază consumatorul ca pe o perioadă de 14 zile de la data încheierii unui contract la distanţă ori a unui contract în afara spaţiilor comerciale, să se retragă din cadrul contractului, fără a fi nevoit să justifice decizia şi fără a fi nevoit să suporte alte costuri decât cele reglementate de legiuitor.

De menţionat faptul că termenul de retragere de 14 zile se extinde la un termen de 30 de zile, însă doar pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor (art. 9 alin. 1 OUG 34/2014).

Costurile pe care trebuie să le suporte consumatorul sunt reglementate expres de legiuitor, acestea nu pot să fie amendate prin adaugare din partea profesionistului, ele fiind reglementate de art. 14 OUG 34/2014 şi constau după cum urmează:

  • consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator (art. 14 alin. 2 OUG 34/2014);
  • consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere (art. 14 alin. 3 OUG 34/2014).

Se poate observa din felul în care legiuitorul reglementează dreptul de retragere, că există o serie de sancţiuni juridice care se aplică profesionistrului, în ipoteza în care acesta omite fie în mod voit, fie în mod neintenţionat să îl informeze pe consumator despre existenţa acestui drept şi a modalităţii de exercitare a acestuia.

Astfel, profesionistul are obligaţia legală de a-l informa pe consumator despre existenţa acestui drept şi încălcarea acestei obligaţii va determina imposibilitatea de a recupera costurile de returnare a produsului de la consumator, precum şi consturile privind diminuarea valorii bunului rezultate din manipulare.