Prin Decizia cu nr. 18 din 2022, pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reunită în cadrul completului pentru pronuţarea recursului în intersul legii,  a fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, s-a dispus faptul  că - “În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale”.

 

O decizie obligatorie pentru instanţele de judecată, care schimbă într-o măsură radicală cursul unui litigiu în care justiţiabilul contestă un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. De menţionat faptul că majoritatea litigiilor care au ca şi obiect plângerile contravenţionale formulate de către justiţiabili, vizează argumente pe fondul acestora, mai precis se invocă inexistenţa faptei contravenţionale, uneori dacă plângerea contravenţională este formulată de către un profesionist al dreptului se invocă şi motive de nulitate care vizează forma procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Materia contravenţională este una vast reglementată, justiţiabilili nu au cunoştinţă de cele mai multe ori de aspecte de natura legislativă şi nu cunosc faptul că şi răspunderea contravenţioanlă poate să ajungă să fie prescrisă extinctiv. Astfel, conform art. 14 alin. 1 OG 2 din 2001 - “Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii”, iar conform art. 14 alin. 2 OG 2/2001 - “Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale”. Conform acestor texte de lege şi a Deciziei cu nr. 18 din 2022 a ÎCCJ, când agentul constatator  constată cu propriile sale simţuri săvârşirea faptei contravenţionale, el procedează la întocmirea  procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi are obligaţia de al comunica contraveninetului.

Or, dacă de la data la care procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor a fost întocmit şi până la data la care acesta este comunicat faţă de contravenient durează mai mult de 2 luni, intervine prescripţia executării sancţiunii contravenţionale, adică nu mai este obligatorie executarea sancţiunii contravenţioanle, iar aceasta trebuie să fie invocată chiar din oficiu de către instanţele de judecată care judecă plângerile contravenţionale.