Vineri a avut loc Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Oradea convocată în vederea dezbaterii Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de această instanţă şi instanţele din circumscripţie, eveniment la care au participat în calitate de invitaţi preşedinţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Oradea.

Datele statistice prezentate în cuprinsul raportului de bilanţ au relevat o scădere cu 8,4 % a volumului de activitate pe anul 2016, raportat la anul precedent, respectiv 8.976 dosare, faţă de 9.794 dosare, câte s-au înregistrat în anul 2015. Numărul cauzelor nou intrate a fost de 6.886 dosare. Pe materii, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deţinut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal - 2.890 dosare, urmate de apelurile în materie civilă - 1.089 dosare şi apelurile în materie penală - 1.012 dosare. Indicele general de operativitate al instanţei calculat prin raportare la numărul total de dosare aflate pe rol a fost de 77,5%, valoare apropiată de cea înregistrată în anul precedent. Cel mai mare volum de activitate pe anul 2016 l-a înregistrat Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, cu un număr total de 4.945 dosare, în timp ce Secţia I civilă a avut de soluţionat 1.991 dosare, iar Secţia penală şi pentru cauze cu minori, 2.040 dosare. La încărcătura de dosare pe judecător, Curtea de Apel Oradea se plasează pe locul doi pe ţară, cu 683,8 dosare, după Curtea de Apel Piteşti, care a avut o încărcătură de 789,4 dosare/judecător. În concluzie, activitatea Curţii de Apel Oradea pe anul 2016 denotă efortul depus de magistraţi pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi într-o manieră care să corespundă standardelor impuse de un act de justiţie de calitate.