Sala festivă a Curții de Apel Oradea a găzduit vineri, 31 ianuarie, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor, în prezența judecătorilor curții și ai președinților instanțelor arondate, prezentarea raportului de activitate pe anul 2019, pentru Curte și toate cele 10 instanțe arondate. 

Potrivit datelor statistice din cuprinsul raportului, volumul total de activitate al Curții de Apel Oradea și al instanțelor din circumscripția acesteia, pe anul 2019, a fost de 109.051 de dosare, în ușoară scădere față de anul anterior. Au fost soluționate în total 80.056 dosare, din care 39.843 în materie civilă, 17.412 dosare în materie penală și 7.944 dosare în materia litigiilor cu profesioniști, diferența fiind reprezentată de cauze înregistrate în materia litigiilor de muncă, asigurări sociale, minori și familie și falimente.

Raportat la anul anterior, volumul de activitate al judecătoriilor din circumscripție a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce volumul de activitate de la Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare și Curtea de Apel Oradea a fost într-o ușoară scădere.

La nivelul Curții de Apel Oradea în anul 2019 volumul total de activitate a fost de 6.073 dosare, din care nou intrate 4.547 dosare. Au fost soluționate în total 4.690 dosare, din care 1.423 dosare în materie civilă, 2.012 dosare în materia contenciosului administrativ și litigii cu profesioniști și 1.255 dosare în materie penală.

Potrivit indicatorilor STATIS, activitatea Curții de Apel Oradea a înregistrat indicativul „foarte eficient”, iar indicele de desființare al hotărârilor pronunțate la nivelul Curții de Apel Oradea a fost unul foarte scăzut de 0,8% din totalul hotărârilor pronunțate.