Odată cu începerea sezonului estival, se apropie şi perioada de concedii, iar din ce în ce mai mulţi cetăţeni se îndreaptă spre locurile de relaxare folosind mijloace de transport aerian, care uneori provoacă o serie de inconvenienţe cum ar fi, de exemplu, întârzieri prelungite.

 

Domeniul transportului aerian este un domeniu bine reglementat, având reguli stricte atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, privind drepturile pasagerilor şi despăgubirile care trebuie a fi acordate în cazul comportamentului neadecvat faţă de aceştia. O astfel de reglementare o găsim şi în cadrul Regulamentului CE cu numărul 261 din 2004, text de lege intracomunitar care reglementează norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Regulamentul CE 261 din 2004 stabileşte în cadrul articolului 1 faptul că acesta reglementează condiţiile în care pasagerii îşi pot exercita drepturile minime atunci când: li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor; zborul este anulat ori zborul este întârziat. De asemenea, acelaşi act normativ european (care se aplică în mod obligatoriu şi pe teritoriul României), stabileşte faptul că acesta se aplică: pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică tratatul; pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică tratatul. Prin noţiunea de întârziere a zborului, legiuitorul european înţelege „oricare din cazurile în care un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează: timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1500 de km sau mai puţin; timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1500 de km şi al oricăror alte zboruri cuprinse între 1500 de km şi 3500 de km; timp de patru ore în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la cele evidenţiate anterior” (articolul 6 aliniatul 1 literele a, b şi c Regulamentul 261/2004). Compensaţiile pasagerilor în cazul în care sunt îndeplinite perioadele de întârziere şi distanţele stabilite anterior sunt reglementate expres şi sunt după cum urmează: 250 de euro pentru zborurile de până la 1500 de km; 400 de euro pentru zborurile intracomunitare de peste 1500 de km şi 600 de euro în ipoteza întârzierilor de peste 4 ore indiferent de felul zborului ori distanţa acestuia (articolul 7 aliniatul 1 literele a, b şi c Regulamentul 261/2004).

Compensația menționată anterior se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar, sau, doar cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie și/sau alte servicii.