Senatorul PNL Adrian Hatos a adresat, săptămâna trecută, o întrebare ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind creșterea cuantumului burselor acordate studenților bursieri ai statului român.

Este vorba despre bursele acordate etnicilor români din ţările învecinate, etnici români cu domiciliul stabil în străinătate și cetățeni străini care urmează programe de studii de licență, masterat și doctorat în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România.

În acest moment, cuantumul burselor este stabilit în felul următor: pentru elevi și studenți - echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună; pentru masteranzi, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară - echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/lună; pentru doctoranzi - echivalentul în lei al sumei de 85 de euro/lună.

Pe de altă parte, în conformitate cu Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017, nicio bursă acordată studenților din fondurile de la bugetul de stat nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), în baza cheltuielilor de cazare și masă. Prin urmare, legislaţia în vigoare prevede că nicio bursă oferită studenţilor din România care urmează programe de studii de licenţă și masterat nu poate fi mai mică de 580 lei (cuantum stabilit de CNFIS în 2017) şi mai mică de 1.550 lei (conform Ordinului nr. 3329/2018 din 14 martie 2018) pentru studenţii care urmează programe de studii de doctorat. Totodată, pentru anul universitar 2020 – 2021, CNFIS a propus o creștere a cuantumului minim al bursei sociale la 700 lei/lună.

„Soluționarea acestei discrepanțe, perpetuată de-a lungul ultimilor treisprezece ani, între cuantumul burselor de care beneficiază studenții bursieri ai statului român și cel prevăzut pentru diferitele categorii de burse acordate studenților din România este o măsură care ar răspunde așteptărilor și nevoilor studenților bursieri vizați, înlăturând, în același timp, o situație de inechitate și discriminare din cadrul sistemului de burse din învățământul superior românesc”, a declarat senatorul Adrian Hatos. În acest sens, senatorul bihorean a menționat că, la art. 19 al OMEN nr. 3392/2017, se stipulează că naționalitatea, alături de „vârsta, sexul, religia, rasa, (...), cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse” „nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat”.

În consecință, senatorul Adrian Hatos le-a solicitat celor doi miniștri să precizeze măsurile legislative și bugetare pe care le au în vedere, pe termen scurt și mediu, cu privire la „creșterea cuantumului burselor acordate studenților bursieri ai statului român – etnici români din ţările învecinate, etnici români cu domiciliul stabil în străinătate și cetățeni străini, care urmează programe de studii de licență, masterat și doctorat în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România, și alinierea acestora la nivelul burselor de care beneficiază studenții din România; dar și cu privire la creșterea cuantumului minim al burselor – atât pentru studenții români, cât și pentru studenții bursieri ai statului român, în baza recomandării CNFIS privind cuantumul minim al bursei sociale, pentru anul universitar 2020 – 2021”.