Veste excelentă pentru toți cetățenii: Camera Deputaților a completat Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, statuând facilități pentru unitățile administrativ-teritoriale care optează pentru utilizarea gazului ca resursă energetică. De acum, unitățile administrative și alte persoane juridice, cum ar fi agenții economici, pot încheia direct contracte cu firmele specializate în introducerea rețelei de gaz.

 

Modificarea legislativă era foarte așteptată, deoarece, din 2012, nu s-au mai făcut investiții majore pentru extinderea rețelelor de gaz. După cum declara deputatul social-democrat Gheorghe Bogdan, circa un sfert din totalul petițiilor și sesizărilor înaintate către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei reclamau tocmai această situație.

Actul normativ adoptat, zilele trecute, de Camera Deputaților este benefic și din punctul de vedere al consumatorului casnic, asta în condițiile creșterii prețului la lemnul de foc și a dificultăților în procurarea acestuia. Și din acest motiv, deputatul Gheorghe Bogdan a luat legătura cu majoritatea primarilor de pe magistrala Cefa-Căpâlna-Ștei, constatând că aceștia sunt interesați de introducerea gazului natural în așezările ai căror edili sunt.

Parlamentarul bihorean a prezentat și pașii legali pe care autoritățile locale trebuie să-i facă în demersul lor de extindere a rețelei de distribuție a gazului natural. Pentru început, consiliile locale trebuie să înființeze un serviciu local de distribuție a gazului, după care primăriile solicită acordul furnizorului de gaz și pe cel al A.N.R.E. referitor la racordarea la rețeaua de alimentare cu gaz. În următoarea etapă, unitățile administrativ-teritoriale vor obține, de la ministerul de resort, caietul de sarcini și contractul-cadru, care sunt comune la nivel național, după care va fi organizată licitația în vederea atribuirii lucrărilor de execuție a noilor rețele de distribuție a gazelor. Investițiile pot fi acoperite din fonduri proprii, de la bugetele consiliilor județene sau prin încheierea de contracte de parteneriat public-privat.

Deputatul Bogdan își exprima speranța că atât edilii, cât și agenții economici vor profita de facilitățile legislative adoptate și, în viitorul apropiat, tot mai multe localități și platforme industriale vor beneficia de gazul natural. Deocamdată, sublinia interlocutorul nostru, pe magistrala Căpâlna-Ștei, există un singur consumator major și anume fabricile de la Sudrigiu.