Trei organizaţii de mediu din Bihor atrag atenţia asupra faptului că, în urma punerii în aplicare a prevederilor OUG 75/2018, mai multe arii protejate din judeţul nostru au rămas fără custozi sau administratori, situaţie ce pune într-o situaţie de real pericol valorile naturale existente pe cuprinsul siturilor în cauză.

În calitate de membri ai Federaţiei Coaliţia Natura 2000, trei organizaţii de mediu din judeţul Bihor - Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius, Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor și Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă ECOTOP Oradea - atrag atenţia asupra faptului că, în urma punerii în aplicare a prevederilor OUG 75/2018, mai multe arii protejate din judeţul nostru au rămas fără custozi sau administratori, situaţie ce pune într-o situaţie de real pericol valorile naturale existente pe cuprinsul siturilor în cauză.

Principalele arii protejate afectate de aplicarea UG 75/2018 sunt: ROSCI0049 Crişul Negru (cu suprapunerea pe ROSPA0014, Câmpia Crişului Alb şi a Crişului Negru, ROSCI0050 Crişul Repede în amonte de Oradea + ROSPA0123, Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru (cu ariile protejate de interes naţional 2.174 Defileul la Borz şi 2.178 Dealul Păcău, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig, ROSCI0262 Valea Iadei (cu suprapunerea pe ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, ROSCI0098 Lacul Peţea (cu Rezervaţia naturală 2.177 Pârâul Peţea),

ROSCI0008 Betfia, ROSCI0220 Săcueni, ROSCI0032 Muntele Şes, ROCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, ROCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma, ROSPA0067 Lunca Barcăului, ROSCI0267 Valea Roşie, ROSCI0347 Pajiştea Fegernic, ROSCI0084 Ferice Plai și

ROSCI0200 Platoul Vaşcău.

„Ne alăturăm demersurilor Federaţiei Coaliţia Natura 2000 pentru a împiedica adoptarea, în Camera Deputaţilor, a proiectului de lege nr. 323/2019 ce statorniceşte un sistem de administrare a ariilor naturale protejate care pune în pericol valorile naturale ale ţării, va fi ineficient, expus intereselor politice şi creat pe bazele unor prevederi neconstituţionale. Sperăm ca, la votul programat în cadrul sesiunii extraordinare, din perioada 1-5 iulie 2019, deputaţii bihoreni să acţioneze într-un mod responsabil faţă de viitorul acestor adevărate comori ale naturii”, transmit reprezentanții celor trei organizaţii de mediu din Bihor.