Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic, cinstiți duminică, 31 mai, au fost prăznuiți la Mănăstirea Izbuc, fiind ocrotitori, dimpreună cu Maica Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie, ai bisericii noi, zidită și înfrumusețată în ultimii zece ani, la inițiativa și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, în incinta străvechii vetre de viețuire monahală de la Izbuc, piatra fundamentală fiind sfințită și așezată în 16 mai 2010, de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie.

Cu acest prilej, chiriarhul Oradiei a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în noul sfânt lăcaș, răspunsurile la strană fiind date de către monahii și frații din obștea mănăstirii. Numeroși credincioși bihoreni au venit să participe la frumoasa prăznuire, respectându-se îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat semnificaţiile celui dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, subliniind rolul determinant pe care Sfinţii Părinţi participanţi l-au avut în apărarea dreptei credinţei și în păzirea unităţii Bisericii, unitate pentru care S-a rugat Însuși Mântuitorul Iisus Hristos.

La Ectenia pentru cei adormiți din cadrul Sfintei Liturghii au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii Sfintei Mănăstiri Izbuc, trecuți la cele veșnice, dar și toți ctitorii sfintelor mănăstiri și biserici, din toate timpurile și din toate locurile, adormiți în Domnul.

După Rugăciunea Amvonului a fost binecuvântată coliva, s-a citit Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii și o Rugăciune de mulțumire.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, a adresat alese mulțumiri Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru dragostea și grija arhipăstorească pe care o arată necontenit Mănăstirii Izbuc, așezământ monahal ce a renăscut în ultimii ani prin purtarea de grijă a Ierarhului Oradiei, precum și tuturor mănăstirilor și schiturilor din Eparhia Oradiei.

La încheierea praznicului, chiriarhul locului a adus mulțumire Părintelui ceresc, pentru marea Sa purtare de grijă față de întreaga Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei, eparhie aflată la marginea dinspre apus a neamului românesc, dar și a Ortodoxiei, care aniversează anul acesta centenarul reactivării ei, chemând binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Tuturor Sfinților peste întreaga suflare dreptmăritoare din Bihor. Totodată, Ierarhul l-a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, dimpreună cu obștea Mănăstirii Izbuc, pentru frumoasa lucrare duhovnicească, ctitoricească şi misionară ce o desfăşoară, împlinindu-se în aceste zile unsprezece ani de când Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie l-a așezat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău în ascultarea de stareț al Mănăstirii Izbuc (6 iunie 2009).

Cristian RUS