Prima misiune creștină de Evanghelizare din acest an începe la Salonta luni, 24 februarie, de la ora 18.00 și este organizată de Biserica Creștină Baptistă „Betel”, păstorită de Florin Cociubei.

Vestea Bună a Sfintei Scripturi continuă toată săptămâna lui Făurar, în zilele de marți, miercuri, joi și vineri, de la aceeași oră, 18.00, iar ultima seară de Evanghelizare are loc duminică, în prima zi a lui Mărțișor, de la ora 17.00.

Adunarea credincioșilor din Biserica Creștină Baptistă „Betel”, situată în orașul Salonta pe strada Jean Calvin, la numărul 40, are astfel bucuria să împlinească sfânta poruncă a Mântuitorului: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit”. „Dată în urmă cu aproape 2000 de ani, porunca Domnului Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu este, astăzi, mai actuală ca oricând, ne-a declarat Florin Cociubei, pastorul Bisericilor creștine baptiste din Salonta și Mădăras. Trăim timpuri marcate de iminenta osândire a sufletului omenesc prin excesele consumerismului, timpuri de suferință generată de uscarea sentimentului de umanitate, timpuri de poluare, de calamități, de boli amenințătoare, războaie, crize sociale și economice. Dumnezeu ne-ndeamnă astăzi să-I ascultăm Chemarea, să-I urmăm Calea. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne-ncredem în darul iubirii Sale dat tuturor prin jertfa Fiului Său, Domnul Isus Hristos, iar prin credința în Învierea Domnului să primim viața veșnică, adică mântuirea din osânda acestei lumi înșelătoare și falimentare.”

Evanghelia Mântuirii prin Isus Hristos Domnul va fi predicată la Salonta de pastorul Alex Stroie, păstorul Bisericii Creștine Baptiste „Elim” din Oradea. Clădită pe învățătura Sfintei Scripturi, experiența în slujire a pastorului Alex Stroie s-a materializat, de-a lungul anilor, în numeroase proiecte misionare locale și internaționale, susținute și derulate în cadrul Cercului pastoral construit în jurul inimoasei Biserici Creștine Baptiste „Elim” din Oradea.

Nucelul predicilor prin care pastorul Alex Stroie va descoperi salontanilor Calea, Adevărul și Viața îl reprezintă înțelepciunea dată de Dumnezeu Apostolului Pavel care, în Epistola către Romani, capitolul 10, ne învață despre credința adevărată care vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu: „Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus Hristos ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: oricine crede în El nu va fi dat de ruşine. (…) Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”.