Papa Francisc a transmis o scrisoare fraternă PS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, care a fost consacrat episcop la Blaj, în 8 septembrie 1994. La 25 de ani de la consacrarea episcopală a păstorului ei, eparhia a marcat evenimentul prin rugăciuni și manifestări culturale.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Episcopiei, scrisoarea, semnată de Sfântul Părinte, a fost redactată în limba latină şi este adresată „Venerabilului Frate Virgil Bercea, Episcop de Oradea Mare”, la jubileul de argint al consacrării sale ca episcop. Ulterior, scrisoarea a fost tradusă în limba română de teologul şi istoricul contemporan Cristian Bădiliţă.

În scrisoare, Papa Francisc laudă eforturile episcopului de a sluji „comunitatea Românilor din Oradea Mare”, dar şi de a recupera „pentru cultul greco-catolic mai multe biserici”.

„Nici dificultăţile, nici ameninţările, nici flăcările nu au putut să pună stavilă neobositei Tale slujiri episcopale”, menționează Suveranul Pontif.

Duminică, 8 septembrie, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea, a avut loc o slujbă pentru episcopii martiri beatificaţi de Papa Francisc, fiindu-le aduse moaştele în faţa altarului. De asemenea, slujba, la care a participat şi Nunţiul Apostolic în România, Monseniorul Maury Buendia, a fost dedicată şi aniversării a 25 de ani de când Virgil Bercea este episcop de Oradea.

Redăm conținutul scrisorii traduse

Venerabilului Frate Virgil Bercea,

Episcop de Oradea Mare

Comunitatea Românilor din Oradea Mare se va bucura la jubileul de argint al consacrării Tale ca episcop, care va fi în ziua a opta a apropiatei luni septembrie. Cu acest prilej, îndreptând sufletul Nostru, cu căldură, spre Tine, Venerabile Frate, noi dorim să anunţăm acest lucru prin Scrisoarea Noastră şi, împreună cu Tine, din inimă să aducem laudă lui Dumnezeu pentru alesele daruri ale bunătăţii Sale.

Pe când regimul comunist prigonea cu sălbăticie Biserica în Patria Ta şi în toată Europa Orientală, Tu ai împlinit, în secret, studiile de filozofie şi teologie, sub îndrumarea înţeleaptă a Eminenţei Sale Cardinalul Sfintei Biserici Romane Alexandru Todea, care, de asemenea, Te-a hirotonit preot, pe ascuns, în anul 1982, trimiţându-Te la credincioşii care aveau nevoie de hrana cea dumnezeiască. Apoi, în Cetatea Romei ai dobândit licenţa în teologie la Universitatea Pontificală Urbaniană pentru ca, întors în Patria Ta, să împărtăşeşti ce ai învăţat novicilor din Seminar.

Timp de patru ani ai îndeplinit funcţia de Vicar al Arhieparhiei de Făgăraş şi Alba Iulia a Românilor. Tot atunci Sfântul Ioan Paul al II-lea te-a numit Episcop Auxiliar al aceleiaşi Biserici şi, de asemenea, Episcop titular de Pupiana. Iar începând din anul 1996 ai fost, fără întrerupere, Păstor pentru comunitatea Românilor din Oradea Mare, mai întâi Episcop Coadjutor, apoi Episcop Ordinar al acestei Eparhii.

Nici dificultăţile, nici ameninţările, nici flăcările nu au putut să pună stavilă neobositei Tale slujiri episcopale. Împins de credinţa nestrămutată în Dumnezeu şi de zel apostolic, zi de zi te-ai străduit să recuperezi pentru cultul (greco-catolic) mai multe biserici, dar mai ales să-i aduci din nou pe oameni la viaţa în harul lui Dumnezeu.

În acest sens încurajezi cu ardoare devoţiunea poporului credincios, împărtăşirea cu sfintele taine şi viaţa religioasă. Cu mare iscusinţă îi însoţeşti pe tineri şi pe elevii Seminarului. Toate acestea aduc multe roade Bisericii, iar Ţie cuvenita preţuire.

Pentru aceea Ne dorim pentru Tine, Venerabile Frate, ca, întărit de harul Duhului Sfânt şi ajutat de mijlocirea Sfintei Maici Născătoare de Dumnezeu, Maria, şi a celor Şapte Episcopi Martiri Români pe care, în data de 2 iunie a acestui an, cu bucurie i-am ridicat la slava altarului, să continui să-ţi îndeplineşti lucrarea pastorală cu aceeaşi dăruire.

Astfel, Binecuvântarea Noastră Apostolică, chezăşie a darurilor cereşti, Ţi-o transmitem ţie, Venerabile Frate, apoi preoţilor, călugărilor şi tuturor celor care participă cu drag la această sărbătoare a Ta, rugându-Te ca, la rândul Tău, să faci rugăciuni pentru ca slujirea Noastră dificilă să dea rod.

De la Sediul Vaticanului, în ziua a 29 a lunii iulie, anul 2019, al şaptelea al Pontificatului Nostru.

Franciscus