La 40 de zile de la Învierea Domnului, Biserica creştină sărbătoreşte un mare eveniment din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos şi anume Înălţarea la cer, de fapt ultimul din activitatea Sa pământească.

 

Se spune că după Înviere, Iisus s-a mai arătat o dată ucenicilor săi, pe Muntele Măslinilor, încredințându-i de puterea sa și dându-le ultimele învățături. El a mâncat alături de ucenici, așa cum făcuse odinioară. După zece zile, de Rusalii, Duhul Sfânt avea să se pogoare peste ei, dăruindu-le putere și întelepciune divină pentru a merge în lume și pentru a transmite Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie, acesta este momentul în care se anunță a doua venire a lui Iisus, întocmai ca și Înălțarea, având la dreapta și la stânga doi îngeri mari și luminoși.

Sfintele Evanghelii descriu simplu evenimentul Înălţării Domnului: Iisus i-a adunat pe ucenici în Betania, pe Muntele Măslinilor. Timp de 40 de zile de la Sfintele Paşti, Iisus se arătase de mai multe ori Apostolilor Săi şi îi convinsese de realitatea Învierii Sale.

Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată prin lege şi Zi a Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român.