Biserica îi sărbătoreşte pe data de 8 noiembrie pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, „mai marii cetelor fără de trup”, îngeri ai lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, denumirea de „înger” (anghelos, în greaca veche) înseamnă „trimis, vestitor”.

Arhanghelul Mihail, după încercarea la care au fost supuşi toţi îngerii, a rămas credincios lui Dumnezeu, fiind rânduit căpetenie peste ei. Numele lui, Mi-Ka-El, înseamnă în ebraică „Cine este ca Dumnezeu”, nume primit în urma încercării la care a fost supus, prin care a lăudat pe Domnul tuturor, în opoziţie cu Lucifer, care a căzut din mândrie.

În Vechiul Testament, Mihail apare într-o profeţie a lui Daniel, în care se vorbeşte despre lupta lui cu îngerii căzuţi pentru Daniel cel asuprit, adică pentru poporul lui Israel. În tradiţia creştină, Mihail este arhanghelul care duce lui Dumnezeu rugăciunile oamenilor, fiind considerat sfânt protector al Bisericii, al oastei creştine şi al tuturor popoarelor.

Gavriil înseamnă în ebraică „omul lui Dumnezeu”. În Noul Testament, el vesteşte lui Ioachim şi Ana naşterea Sfintei Fecioare Maria, iar lui Zaharia, naşterea lui Ioan Botezătorul. Gavriil este cel care anunţă Fecioarei din Nazaret naşterea de la Duhul Sfânt a lui Hristos, Mântuitorul lumii. Tradiţia creştină spune că tot Gavriil ar fi ridicat piatra de pe mormântul Domnului şi a şezut deasupra ei, la ceasul Învierii. De menţionat că în Oradea şi judeţ sunt aproximativ 200 de biserici şi mănăstiri care îşi sărbătoresc cu acest prilej hramul.