Dacă până acum, pentru obținerea cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) solicitanții întocmeau un dosar care cuprindea o serie de documente și care putea fi depus fie în formă fizică, la sediile caselor județene de asigurări de sănătate, fie online, noua procedură de aplicare este mult mai simplă și rapidă.

 

Detalii despre noul mod de aplicare în vederea eliberării cardului european de asigurări sociale de sănătate ne-a oferit jr. Dorel Dulău, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor:

„Simplificarea eliberării cardului european de asigurări sociale de sănătate este un rezultat al implicării Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în sprijinirea asiguraților români care se deplasează în țările Uniunii Europene/Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană sau Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin accesarea link-ului cardeuropean.ro și completarea cererii de solicitare a cardului european de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite și prezentate pe site-ul respectiv, cardul va ajunge mai rapid în posesia solicitantului. Tot procesul de aplicare durează câteva minute și poate fi parcurs chiar de acasă, de pe orice dispozitiv de tip desktop, laptop, tabletă sau smartphone. Pe de altă parte, țin să semnalez și obligațiile pe care, odată cu semnarea electronică a declarației, asiguratul și le asumă în ceea ce privește plata contribuției la asigurările de sănătate, precum și referitor la solicitările în străinătate de primire și acces la anumite servicii medicale. Există posibilitatea ca în străinătate să fie percepută coplata chiar dacă în România pentru același tip de servicii medicale decontarea din partea statului român este integrală. Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă dă dreptul la asistența medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Confederației Elvețiene sau Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, folosirea acestuia nefiind permisă când deplasarea în străinătate este făcută în interesul accesului la un serviciu medical planificat. Precizez, totodată, că documentul european menționat nu este valabil pe teritoriul României. În fine, dacă în perioada de valabilitate a cardului european, posesorul își pierde calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, instituția CNAS va recupera contravaloarea serviciilor medicale prestate în baza CEASS”.

Șeful CAS Bihor a subliniat și că în județul Bihor, fiind unul de graniță, cererea de carduri europene de asigurări sociale de sănătate este constant ridicată:

„Ca date statistice orientative informăm publicul bihorean că în anul 2023 au fost eliberate, prin intermediul documentelor depuse sau transmise instituției noastre, 12.254 de carduri europene 1.714 adeverințe înlocuitoare ale CEASS, documente cu aceeași putere juridică și care servesc asiguraților în cazuri de urgență”.