Termenul de valabilitate a cardurilor naţionale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.

Medicii de la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor susțin că au existat furnizori care au refuzat să acorde servicii medicale persoanelor asigurate, pe motiv că acestea deţin carduri cu termenul de valabilitate inscripţionat depăşit.

„Menţionăm că aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani. Totodată precizăm că, conform prevederilor legii, cardurile naţionale se tipăresc (emit) din oficiu prin extrageri periodice din registrul naţional de evidenţă al asiguraţilor urmând ca asiguraţii să le primească prin intermediul serviciilor poştale.  

Cardul de sănătate se emite din oficiu conform contractului între CNAS şi Imprimeria Română şi nu există prevazută în legislaţie procedură de emitere a cardului la cerere”, se afirmă într-un comunicat al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor.

Procesul de emitere (tipărire) este continuu. Pentru că la nivelul întregii ţări mai există persoane care nu au cardul emis, CNAS a emis dispoziţii conform cărora, în cazul în care o persoană asigurată nu are cardul emis, situaţie care se constată de furnizorii de servicii medicale prin interogarea cnas.ro, aceştia au obligaţia de a-i acorda serviciile medicale fără card.