Cu ocazia unui interviu recent, Dorel Dulău, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, a prezentat noutățile legislative din domeniul contractării serviciilor medicale.

„În ședința de guvern de marți, s-a aprobat o ordonanță de guvern prin care se aduc modificări Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordonanței de Urgență 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și Ordonanței de Urgență nr. 77/2011, privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Printre modificările importante aduse prin acest act normativ, modificări ce influențează în mod direct actul medical sau pe cel conex acestuia, sunt și următoarele: serviciile medicale spitalicești, cum ar fi cele de recuperare medicală, îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, eventualele consultații de urgență la domiciliu, prestate de către medicii de familie sau transportul sanitar neasistat pot fi efectuate și de furnizorii autorizați înscriși în procesul de acreditare”, arată directorul general al CAS Bihor.

Dorel Dulău a mai subliniat importanța utilizării mijloacelor digitale de reglementare a relației dintre asigurați, pacienți, pe de o parte și furnizorii de servicii medicale, pe de alta, șeful CAS Bihor referindu-se la Cardul național de asigurări de sănătate și la Dosarul electronic de sănătate: „Este obligatoriu pentru furnizorii de servicii conexe actului medical – mă refer la cele psihologice, logopedice, kinetoterapeutice – să utilizeze cardul național de sănătate pentru a se putea deconta de către CAS Bihor serviciile menționate, auxiliare actului medical.

Aș mai preciza că dosarul electronic al pacientului trebuie completat de către toți furnizorii de servicii medicale, astfel încât, măcar la modul sumar, de urgență, acesta să cuprindă informații referitoare la diagnostice, proceduri, investigații, tratamente și medicație eliberată aferente ultimelor șase luni. Întotdeauna, este important, necesar, ca acest dosar electronic al pacientului să cuprindă toate datele cu caracter medical, toate informațiile importante pentru a stabili un diagnostic pacientului, pentru a ajunge la rezultatele corecte și, în aceste condiții, indiferent de medicul de specialitate la care apelăm, acesta să aibă acces la dosarul electronic și să poată pune un diagnostic corect”.

Cât privește termenul de la care începe contractarea pentru anul în curs, și acesta s-a modificat față de 2022: „În privința furnizorilor cu care CAS Bihor se află în relații contractuale, și care sunt într-un număr destul de mare – mă refer la spitale, medici de familie, medici dentiști, prestatori de îngrijiri la domiciliu – precizăm că prezentul contract-cadru, deși, inițial, a fost prelungit prin acte adiționale doar pentru primele trei luni ale anului 2023, va fi valabil până la 30 iunie, iar noua contractare, pe anul în curs, se va face începând cu 1 iulie”.

Interlocutorul nostru a mai anunțat soluționarea problemei concediilor medicale pentru cadrele didactice care lucrează în mai multe unități de învățământ: „Subliniez, pentru profesorii și celelalte cadre didactice din învățământul bihorean, că problema care exista în legătură cu prevederile Legii 95/2006 a fost reglementată printr-o modificare a actului normativ menționat, astfel încât acelora dintre ei care, în ultimele 12 luni, au avut mai multe locuri de muncă, la mai multe școli, li se ia în considerare tot stagiul de cotizare pe 6 luni, chiar dacă sunt încadrați în mai multe locuri de muncă, putând să beneficieze de concedii medicale fără nicio problemă, fără o interpretare negativă a legii, în detrimentul acestora. Ca urmare, suntem deosebit de bucuroși că, în urma intervenției directe a doamnei președinte a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, problema s-a rezolvat”.