Directorul general al CAS Bihor, juristul Dorel Dulău, ne-a informat despre consultările dintre conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor din România, acestea având loc în prezența ministrului Sănătății, dr. Alexandru Rafila, ceea ce arată interesul tuturor factorilor cu atribuții în domeniu pentru corelarea politicilor de sănătate publică inițiate și aplicate la nivelul ministerului de resort cu politica de decontare a serviciilor medicale practicată de CNAS.

După cum declara interlocutorul nostru, „au fost discutate aspecte care au legătură cu modificări ale contractului cadru și ale normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru aplicabil de la 1 iulie 2024. Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au fost asigurați că atât Ministerul Sănătății, cât și CNAS vor menține actualele valori decontate la nivelul medicilor de familie, medicilor stomatologi și al medicilor care își desfășoară activitatea în ambulatoriile de specialitate. Astfel, medicii de familie din întreaga țară aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor primi: 12 lei pentru un punct per capita, 8 lei pentru un punct pe serviciu medical și 4,5 lei pentru decontarea unui serviciu medical în ambulatoriul de specialitate. Pe de altă parte, plafonul pentru un medic stomatolog va fi de 6.000 de lei”.

Dorel Dulău a mai precizat că reprezentanții medicilor au primit asigurări referitoare la menținerea relațiilor de colaborare cu diversele colegii sau patronate cu caracter profesional, pentru identificarea, împreună cu Ministerul Finanțelor, a surselor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor aferente prestării serviciilor din toate domeniile de asistență medicală.

Șeful CAS Bihor a vorbit și despre demersurile similare inițiate de instituția pe care o conduce:

„Menționez că, la nivelul județului Bihor, în paralel și în strictă corelare cu politica dusă de CNAS, am avut o întâlnire cu toți furnizorii de servicii din toate domeniile de asistență medicală, aceasta desfășurându-se, pentru operativitate, online. Totodată, zilele trecute, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor a avut o serie de întâlniri de lucru cu Colegiul Medicilor Bihor, Colegiul Medicilor Stomatologi Bihor și Colegiul Județean al Farmaciștilor Bihor. Toate aceste schimburi de idei, precum și sesizarea aspectelor care pot fi îmbunătățite în relația de cooperare interinstituțională și interprofesională, reprezintă puncte obligatorii în atingerea obiectivelor noastre comune și, implicit, în asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate pentru toți bihorenii”.