În cadrul proiectului cu titlul „Voluntari 112” finanțat de Programul Operațional Capacitate Administrativă, în cursul săptămânii trecute, în Vadu Crișului, s-au desfășurat cursuri de servant pompier și de prim ajutor.

Meseria de pompier nu este una oarecare, este o chemare, o dovadă de curaj și spirit de sacrificiu. Pompierul voluntar este o persoană a cărui activitate de pompier nu este sarcina să principală. Spre deosebire de pompierul profesionist, pompierul voluntar are, de cele mai multe ori, un loc de muncă principal și desfășoară activitățile de pompier cel mai adesea în afară orelor sale de lucru. Pompierii voluntari sunt constituiți în cadrul serviciilor voluntare pentru de urgență (SVSU) - structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții și avutului public împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor. Constituirea serviciilor de urgență voluntare are la bază principiile complementarității răspunsului în situații de urgență, reducerii timpului de răspuns, principiul cooperării la nivel local și al implicării comunității. Instruirea acestor voluntari are o importanţă deosebită.

Proiectul „Voluntari 112” este implementat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România și are că parteneri comunele Aușeu, Biharia, Buduslău, Cherechiu, Diosig, Holod, Lugașu de Jos, Roșiori, Sălacea, Sâniob, Tămășeu, Tarcea, Vadu Crișului și orașul Săcueni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: realizarea unui sistem de informare eficientă și coordonată între serviciile voluntare pentru situațîi de urgență din județul Bihor; îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor pompierilor voluntari, pentru îmbunătățirea gestionării dezastrelor în județ; proiectul va iniția cooperarea între unitațile voluntare pentru situații de urgență din cele 14 comune/oraş, cu care APPAR a semnat parteneriat pentru dezvoltarea locală; generarea și menținerea unui mecanism de cooperare între SVSU și pompierii voluntari din județul Bihor; creșterea vizibilității și conștinetizarea luptei împotriva situațiilor de urgență și revigorarea prestigiului acestei vocații nobile; creșterea capacității membrilor APPAR-lui (partenerilor - 14 UAT) prin îmbunătățirea competențelor a membriilor acestuia cu privire la gestionarea riscurilor și de acordarea primului ajutor.

Rezultatele așteptate sunt: un sistem de informare eficientă și coordonată între serviciile voluntare pentru situații de urgență din cele 14 UAT-uri, implicând  personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție), aleși locali, pompieri voluntari, cetățeni, ONG-uri; instruirea unui număr de 200 de persoane: membri ai asociației APPAR, locuitori ai celor 14 UAT-uri partenere, pentru profesia de servant pompier și acordarea primului ajutor; organizarea unui exercițiu comun prin implicarea mai multor voluntari din cele 13 comune şi orașul Săcueni cu privire la promovarea dezvoltării la nivel județean, respectiv pentru schimb de bune practici între unități; reducerea barierelor birocratice pe parcursul dezvoltării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și în actualizarea documentelor de funcționare a acestora, prin asigurare de sprijin/consultanță pentru cele 14 autorități locale în aceste procese.

Grupul țintă este format din: 100 de persoane, membri ai Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România, care își desfașoară activitatea în domeniul serviciilor voluntare pentru situații de urgență în cadrul autorităților publice locale din cele 14 UAT-uri; 42 aleși locali, din care 14 primari, 28 consilieri locali - 14 persoane, șef serviciu al serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 44 cetățeni - din cele 14 UAT-uri. Cele 200 de persoane vor participa la cursurile de servant pompier, de prim ajutor pompier și de prim ajutor.

Valoarea totală a proiectului este de 424.481 lei, din care valoarea cofinanțării EU este de 353.593 lei. Durata proiectului este de 14 luni, în perioada 16 iunie 2022 - 15 august 2023.

În cursul săptămânii trecute s-au desfășurat cursuri de servant pompier și de prim ajutor în Vadu Crișului. La primul, au participat membri ai SVSU local, pe când la cel de prim ajutor membri ai comunitățîi locale, profesori, consilieri, asistente medicale etc. Sâmbătă cei de la cursul de servant pompieri au ajuns și la Centrul de instruire pompieri voluntari de la Diosig. Pe lângă instruirea teoretică, s-a desfăşurat şi pregătire practică.

I.H.