Casa Judeţeană de Pensii Bihor a anunţat că i-au fost repartizate 101 bilete de tratament  balnear aferente seriei 7, începând cu data de 25 mai, pentru 15 staţiuni. Instituţia îi anuntă pe cei interesaţi că de sâmbătă, 25 mai, se pot ridica biletele pentru unele staţiuni.

 

Lista staţiunilor este următoarea: Herculane - 4 bilete, Călimăneşti - 2 bilete, Buziaş - 1 bilet, Covasna - 10 bilete, Eforie Nord - 4 bilete, Felix - 35 bilete, Govora - 2 bilete, Moneasa - 3 bilete, Nicolina - 2 bilete, Olăneşti - 2 bilete, Saturn - 2 bilete, Vatra Dornei - 14 bilete, Căciulata - 10 bilete, Tăşnad - 8 bilete, Geoagiu - 2 bilete.

Casa Judeţeană de Pensii Bihor îi anuntă pe cei interesaţi că sâmbătă, 25 mai, în intervalul orar 08.00 - 12.00, se pot ridica, de la ghişeele 11 şi 12, biletele de tratament aferente seriei 7, din data de 25 mai 2024, pentru următoarele staţiuni: Herculane, Călimăneşti, Buziaş, Covasna 1, Eforie Nord, Felix, Govora, Moneasa, Nicolina, Olăneşti, Saturn, Vatra Dornei, Căciulata, Tăşnad, Geoagiu.

Biletele se pot ridica de la sediul CJP Bihor zilnic, conform programului de lucru: de luni până joi între orele 8.00-14.00, vineri între orele 8.00-16.00 .

Biletele de tratament se eliberează conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 196/25.01.2024 al Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special - în original şi în copie - eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însotitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însotiţi, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.